Nyheder

DLF mener: De nødvendige prioriteringer

Vi har ganske enkelt ikke råd til, at flere lærere forlader folkeskolen på grund af dårligt arbejdsmiljø. Det påpeger Thomas Andreasen, formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget, i et debatindlæg til Fagbladet Folkeskolen.

AF: Thomas Andreasen, formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. 

På skolerne er skolelederne og de tillidsvalgte allerede i gang med at planlægge det kommende skoleår. Det er ikke nogen nem opgave, da denne planlægning på mange skoler desværre igen skal ske med færre resurser end det foregående år.

Hovedparten af kommunerne har beklageligvis igen besluttet, at der skal spares på folkeskolerne. Derfor vil der i planlægningen skulle ske en benhård prioritering på langt de fleste skoler. Hvad er skolens vigtigste opgaver, og hvad bliver dermed de vigtigste opgaver, som lærerne skal løse i det kommende skoleår?

Vi mener, at måden, disse spørgsmål skal besvares på, bedst sker gennem en åben dialog mellem ledelsen og lærerne.

Efterfølgende skal der ske en retfærdig og gennemskuelig fordeling af ansvar og opgaver. Dermed skabes, under de givne betingelser, det bedste fundament for det kommende skoleårs arbejde.

Samtidig med denne planlægning er der hårdt brug for, at skolerne bakkes op af de ansvarlige politikere. Når kommuner og folketing ikke vil afsætte de nødvendige resurser til skolerne, ja, så må de give skolerne mulighed for i stedet at reducere i mængden af opgaver, der skal løses.

De seneste år er der nedlagt over 7.000 lærerstillinger, samtidig med at skolerne har fået flere og flere opgaver. Det må stoppe nu.

Det er helt tydeligt, at årsagen til, at mange lærere har forladt faget, er, at man er stillet over for en række arbejdsopgaver, som umuligt alle sammen kan løses kvalificeret.

Arbejdssituationen bliver uoverskuelig og påvirker arbejdsmiljøet negativt. Vi har ganske enkelt ikke råd til, at flere lærere forlader folkeskolen på grund af dårligt arbejdsmiljø. For at undgå dette er det afgørende, at skolernes planlægning over de kommende måneder munder ud i, at den enkelte lærer har en arbejdssituation, hun kan lykkes med.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe skolerne med denne opgave. Vi har blandt andet udarbejdet materiale til både lærere og tillidsvalgte, som kan anvendes i dialogen med ledelsen om prioriteringen af arbejdsopgaverne. Politikere både på Christiansborg og rundt i de enkelte kommuner må ligeledes gøre, hvad de kan, for at lærerne kan lykkes med deres vigtige arbejde.