Nyheder

Millionbevilling til udvikling af tidlig sprogundervisning i folkeskolen

Ifølge Bjørn Hansen, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, kan projektet være med til at sikre et vigtigt kompetenceløft hos sproglærerne. Danmarks Lærerforening sidder i projektets styregruppe og er med til at arrangere fagkurser rundt om i landet.

Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol har modtaget over 12 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal til projektet "Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed".

Det skriver Det Humanistiske fakultet på Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Læs også: Hum.ku.dk: Millionbevilling til udvikling af tidlig sprogundervisning i folkeskolen

Sammen med lærere på fem københavnske folkeskoler skal projektpartnerne udvikle de pædagogiske metoder og materialer, som skolerne i dag mangler for at kunne leve op til skolereformens krav om tidligere sprogundervisning i engelsk, tysk og fransk, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi hilser projektet meget velkomment, da det kan bidrage til et markant kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogsdidaktik og på den måde medvirke til at fremtidssikre sprogundervisningen i folkeskolen, fastslår formanden for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Bjørn Hansen. 

Om projektet 
Projektet Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed ledes af et fagligt projektteam med kompetencer inden for dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk. Projektteamet refererer til en bredt sammensat styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende videninstitutioner og skoler, Københavns Kommune og Danmarks Lærerforening. Projektets styregruppe ledes af prodekan Jens Erik Mogensen.

Projektteamet vil i samarbejde med Danmarks Lærerforening også arrangere fagkurser i alle landets regioner samt et afsluttende seminar for grund- og videreuddannelsen på landets syv professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter. Projektets resultater vil endelig blive benyttet til at videreudvikle efter- og videreuddannelse på læreruddannelses-, diplomuddannelses- og masteruddannelsesniveau, ligesom resultaterne vil blive præsenteret på en afsluttende international konference.

Projektet har modtaget en bevilling på 12.350.000 kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal.