Nyheder

Kom til gratis gå-hjem-møde om forældresamarbejde med nyankomne familier

Fremfærd Børn inviterer til to gratis gå-hjem-møder i Aarhus og København, hvor du kan få konkrete værktøjer til forældresamarbejde med nyankomne familier

Kommunerne oplever i disse år en stigning i antallet af børn og unge med flygtningebaggrund eller børn, der af andre årsager er nyankomne i Danmark.

Derfor har Fremfærd Børn, som blandt andre Danmarks Lærerforening, BUPL og KL står bag, udviklet en ”metodekommode” med en række artikler, metodebeskrivelser, værktøjer, cases og relevante links, som lærere, ledere, pædagoger og dagplejere kan bruge i arbejdet med at hjælpe børn og unge med flygtningebaggrund til hurtigst muligt at blive en del af fællesskabet.

”Metodekommoden” præsenteres på to gratis gå-hjem-møder i Aarhus d. 27. april fra kl. 14-17 og i København d. 11. maj kl. 14-17. Læs mere om gå-hjem-møderne og tilmeld dig her

Værktøjerne kan bruges direkte i skoler og i dagtilbud og kan også danne grundlag for kompetenceudviklingsforløb med henblik på at styrke forældresamarbejdet med fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

”Metodekommoden” er udviklet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC og VIA og kan hentes på Viden på Tværs’ hjemmeside fra midten af april.