Nyheder / DLF i medierne

Dannelse til debat på Sorø-mødet

Uddannelsessystemet er i dag ramt af et dannelsestab, som blandt andet er udløst af tidligere regeringers reformer. Det mener undervisningsministeren, der ønsker fokus på viden og indsigt frem for mål og test. Bondo ”enig langt hen ad vejen”.

”Et dannelsestab” i hele uddannelsessystemet. Sådan beskriver undervisningsminister Merete Riisager (LA) over for Berlingske den overfladiske fokusering på mål og komptencer frem for viden og indsigt, som hun mener, skolen har gennemgået siden opgøret med den sorte skole.

- Der har været en optagethed af, at alting skal være nyt, anderledes og moderne. Det er blevet en præmis i sig selv. Hvorimod indholdet, og om noget er vigtigt, rigtigt og godt, er blevet mindre vigtige parametre. Vi har tænkt ud af boksen, men ikke diskuteret hvad der er inde i boksen. Og det er skiftende regeringer, der i en årrække har haft et for overfladisk fokus, siger Merete Riisager.

Hun er i disse dage vært for Sorø-Mødet, et årligt tilbagevendende debatmøde for uddannelsesverdenens aktører, der i år har dannelse som tema.

Skolen er mere end test og mål

Ministeren mener, at den grundlæggende dannelse er blevet nedprioriteret i uddannelsessystemet, og at det blandt andet er sket som følge af reformer som folkeskolereformen:

- De mange reformer og indgreb har haft masser af gode hensigter, men der har været for meget overflade. Folkeskolereformen har fokus på, at man skal måle elevernes færdigheder, og at de skal bevæge sig mere. Og det er rigtig udmærket, men der er et fravær af fokus på kundskaber og viden. Der bliver brugt rigtig mange penge på opgaver, som ikke er direkte i sammenhæng med folkeskolens kerneopgave, siger ministeren til Berlingske.

Spørger man i uddannelsessektoren, erklærer Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, sig ”langt hen ad vejen” enig med ministeren.

- Jeg har længe efterlyst en mere grundlæggende diskussion om, hvad vi vil med skolen, og hvorfor vi holder skole i Danmark. Skolen skal så meget andet end det, vi måler og vejer i PISA og nationale test, siger Anders Bondo Christensen og peger på kundskaber, dannelse og sociale kompetencer som en helhed i dansk uddannelsestradition. Men den tradition har ifølge formanden de seneste år været under pres af øget fokus på snævre faglige målsætninger, test med mere.