Nyheder / DLF i medierne

Hver anden forælder synes, skoledagen er for lang

Halvdelen af forældrene i folkeskolen mener, skoledagen er blevet for lang, og 33 procent synes, reformen har gjort folkeskolen dårligere, viser ny undersøgelse foretaget for Berlingske. Flere peger på, at politikerne bør forkorte skoledagen.

Tre år efter skolereformens indførelse har den stadig svært ved at begejstre de danske forældre. Det er især den lange skoledag, som er en torn i øjet på far og mor, viser en undersøgelse, som Gallup har foretaget for Berlingske blandt forældre med børn i folkeskolen.

I undersøgelsen giver halvdelen af forældrene udtryk for, at deres barns skoledag er for lang, og kun 18 procent finder, at skolereformen har forbedret deres barns folkeskole. Næsten dobbelt så mange - 33 procent - synes, reformen har gjort folkeskolen dårligere. Det sker, selv om et flertal blandt forældrene som udgangspunkt er positive over for skolereformen, der blev indført i august 2014.

Flere peger nu på, at politikerne bør forkorte skoledagen, men fastholde reformens mål og indhold som for eksempel åben skole og bevægelse. Med skolereformen blev det fastsat nøjagtigt, hvor mange skoletimer børnene skal have om ugen - 30, 33 og 35 timer i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Skoleforsker og forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College efterlyser nu »politisk mod« til at give skolerne større frihed til at fastsætte skoledagens længde.

- Denne undersøgelse viser, at skoledagens længde fylder meget for folk. Men det vigtige ved skolereformen er ikke, at skoledagen har en bestemt længde, men at skolen skaber sammenhæng og variation i undervisningen. Jeg synes, man skal fastholde det øgede timetal i fagene, men lade det være op til skolerne selv at finde ud af, hvor meget tid de skal bruge på elementer som åben skole, understøttende undervisning og bevægelse, siger han til Berlingske.

Ifølge Gallup-undersøgelsen syntes hver tredje forælder, at skoledagen var for lang i det første skoleår efter indførelsen af reformen 2014/15. I den ny undersøgelse er det hver anden.

Lange skoledage i strid med dansk børnesyn

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, påpeger, at en kortere skoledag vil gør det lettere for lærerne at levere en spændende undervisning.

»Der er positive elementer i skolereformen, som både forældre, lærere og elever er glade for, men på grund af den lange skoledag bliver det samlede billede negativt. Hvis man forkorter skoledagen, så lærerne ikke skal undervise så mange timer, vil de få langt bedre muligheder for at gennemføre en spændende, varieret undervisning med bl.a. bevægelse og inddragelse af lokalsamfundet. Det er ikke så afgørende, om eleverne i de store klasser går i skole 30 eller 35 timer, siger Anders Bondo Christensen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er ikke i tvivl, om skolereformen kan gennemføres på en kortere skoledag.

- Ja, det mener jeg. Det er blandt andet derfor jeg har sat gang i forsøg på 50 skoler, som kan forkorte skoledagen, men som stadig skal leve op til reformens målsætning og indhold. Hvis man arbejder systematisk med tilrettelæggelsen, kan reformelementerne indeholdes i en kortere skoledag. Det betyder ikke, man skal gøre det på alle skoler, men det kan være en mulighed, siger Merete Riisager om forsøget, der starter i denne måned.

- Nu har reformen nogle år på bagen, så det er ærgerligt, at der stadig er et stort mindretal (38 procent, red.), der ikke er positive over for reformen, og at stadigt flere synes, skoledagen er for lang, siger ministeren til Berlingske.