Nyheder / Pressemeddelelser

Ny forskning: Danske skoleelever læser dårligere end i 2011

De danske 4.klasseselever læser dårligere end før folkeskolereformen blev indført. Det viser nye tal fra den internationale læseundersøgelse PIRLS.

De danske elever i 4. klasse læser nu dårligere end i 2011. Det viser nye tal fra den internationale læseundersøgelse PIRLS, der offentliggøres i dag. 

Kurven for de danske elevers læseresultater har været stigende siden 1991, og i 2011 indtog Danmark en femteplads på den internationale rangliste. I 2016 er vi faldet til en 13. plads og ligger nu for første gang lavere end de andre nordiske lande.

- Det er en helt forkert udvikling, og det er afgørende, at vi får den vendt. Det forudsætter, at vi samles om at finde løsninger, så vi kommer tilbage på sporet med en positiv udvikling i elevernes læsefærdigheder, siger næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

Undersøgelsen viser, at der ikke er sammenhæng mellem antallet af undervisningstimer og elevernes læseresultater. Ligeledes konkluderer undersøgelsen, at der ikke er sammenhæng mellem fokus på test og elevernes færdigheder.

- Det er afgørende, at vi bygger på den viden, der er til rådighed. Vi skal have fokus tilbage på kvaliteten af elevernes undervisning frem for kvantiteten. Vi ved fra adskillige undersøgelser, at lærerens kvalifikationer er afgørende. Derfor er det dybt bekymrende, at undervisningen i stigende omfang varetages af undervisere uden en læreruddannelse, siger Dorte Lange og fortsætter: Vi ved endvidere, at lærerens mulighed for at målrette undervisningen til den enkelte elev og følge op på hans eller hendes resultater har stor betydning. Det er blandt andet gabbrunden for, at en del skoler i dag bruger folkeskolelovens §16b til at korte skoledagen til fordel for tolærerordninger. Det er et godt sted at starte, for hvis antallet af lektioner sker på bekostning af kvaliteten i undervisningen, har det en direkte negativ effekt, som undersøgelsen også viser. Danmarks Lærerforening ligger inde med stor viden om god læseundervisning fra vores projekt "Vi læser for livet". Den viden stiller vi gerne til rådighed for politikerne lokalt og centralt.

 

Hovedresultater:

  • De danske 4.klasseselevers læseresultater er gået tilbage ift 2011. Både på ranglisten, hvor DK er nr. 13 i 2016 ift. nr. 5 i 2011, og i pointscore, hvor der er fald på 7 point, PIRLS 2016: 547 point.

  • Det er første gang siden 1991, at kurven for læseresultater ikke er stigende. 
  • 4.klasseseleverne er på niveau med 2006, men dårligere end 2011.

  • Danmark er dermed det nordiske land med det dårligste resultat. Det var vi ikke i 2011. Sverige og Norge har haft fremgang, og Finland ligger stabilt.

  • Der er stor spredning i Danmark. Både internt i klasserne og klasserne imellem. Der er hele klasser, der læser på niveau med Trinidad og Tobago. En spredning på hele tre klassetrin mellem klasserne.

  • Danmark ligger stadig over gennemsnittet i EU/OECD-deltagende lande.

  • Danmark er blandt den fjerdedel, hvor eleverne har den mindste andel af meget tilfredse lærere.