Nyheder

DUS og UVM sætter fokus på god undervisning

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) har sammen med Undervisningsministeriet (UVM) lavet 12 pejlemærker for god undervisning. Pejlemærkerne er tænkt som et oplæg til faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan den skabes.

12 pejlemærkerne udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Underviserorganisationers Samråd (herunder Danmarks Lærerforening) og Undervisningsministeriet bliver i dag præsenteret på en konference om lærerengagement, professionelt ansvar og god undervisning.

De 12 pejlemærker er tænkt som et oplæg til faglig debat om, hvad god undervisning er, hvordan den skabes, og hvad der bidrager til at styrke lærernes engagement og professionelle ansvar.  


De 12 pejlemærker

Formål og Værdier

 1. God undervisning fremmer elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse og lever op til uddannelsernes mål, formål og værdier.


Rammer og forudsætninger for god undervisning

2. God undervisning bygger på lærerens engagement, motivation og professionelle ansvar og dømmekraft.

3. God undervisning udføres og udvikles af fagligt og pædagogisk kompetente og opdaterede lærere.

4. God undervisning sker inden for tidsmæssige, fysiske og organisatoriske rammer, der skaber rum til faglig dialog, udvikling, planlægning, opfølgning og feedback.

5. God undervisning udvikles fagligt og pædagogisk i et miljø præget af tillid, åbenhed og samarbejde.


God undervisning – i samspillet mellem lærer og elever

6. God undervisning har faglig ambition, en tydelig retning og struktur.

7. God undervisning bygger på høje forventninger til alle elever og fremmer elevernes progression.

8. God undervisning fremmer og praktiserer demokratiske principper.

9. God undervisning bygger videre på og udvider elevernes erfaringsverden.

10. God undervisning sker i et trygt læringsmiljø med rum til at stille spørgsmål, reflektere og begå fejl.

11. God undervisning bygger på gensidig respekt mellem lærere og elever.

12. God undervisning er varieret og sætter elevgruppens mangfoldige kompetencer i spil.


Hent de 12 pejlemærker her


Få overblik over eksisterende forskning

Som en del arbejdet er Rambøll blevet bedt om at samle eksisterende forskning om, hvordan man kan definere og karakterisere lærernes engagement og professionelle ansvar, og hvilke metoder og praksisser som kan styrke lærernes motivation, engagement og professionelle ansvar.

Hent Rambølls litteraturstudie "Hvordan styrkes lærernes engagement og Professionelle ansvar?"

Emner

Målgruppe