Pressemeddelelser

Tosprogede elever får ikke den nødvendige sprogstøtte

Tosprogede elever med dårlige danskkundskaber får ifølge hver femte tillidsrepræsentant ingen sprogstøtte

Der er hverken modtageklasser eller anden form for sprogstøtte til tosprogede elever med mangelfulde sproglige forudsætninger på skolen. Sådan svarer 21 pct. af Danmarks Lærerforenings tillidsrepræsentanter i en ny undersøgelse.

- At kunne det danske sprog er en forudsætning for at kunne deltage i fællesskabet – både i folkeskolen og i samfundet generelt. Derfor er det kritisabelt, at kommunerne ikke sørger for, at skolerne kan give de tosprogede elever den sprogstøtte, de har brug for, for at kunne blive en del af det danske samfund, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange.

Lektor i dansk som andetsprog på professionshøjskolen UCC Mette Ginman understreger vigtigheden af, at de tosprogede elever får sprogstøtte:

- Det er helt afgørende for elevernes læring og trivsel, at de får den nødvendige sprogstøtte. Undervisningen af tosprogede elever kræver specialiseret viden, og derfor er det vigtigt, at de lærere, der underviser tosprogede elever, er uddannet i dansk som andetsprog eller kan få den nødvendige støtte fra ressourcepersoner, der ved, hvordan man sikrer de tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Ellers er der stor fare for, at eleverne kommer bagud, siger Mette Ginman. 

Vigtigt at skolen laver lovpligtig individuel vurdering
I sommer besluttede undervisningsministeren en ændring af bekendtgørelsen, så kommunerne nu skal gøre det muligt for skolelederen at lave en individuel vurdering af hver enkelt tosprogede elevs behov for sprogstøtte sammen med forældre, eleven selv og andre sagkyndige.

Danmarks Lærerforening vil følge op på undersøgelsen, som desværre indikerer, at ikke alle kommuner sørger for den individuelle vurdering af behovet for sprogstøtte.

Næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange, siger:

- Den individuelle vurdering er rigtig vigtig, da den betyder, at den enkelte elev kan få en sprogstøtte, der er tilpasset hans eller hendes udfordringer. Hvis der ikke bliver lavet en individuel vurdering, er der risiko for, at eleverne enten slet ikke får støtte, eller at de får en standard-løsning, hvor alle tosprogede får den samme undervisning ligegyldigt deres sproglige udfordringer, og det dur ikke. Derfor er det vigtigt, at kommunerne giver skolerne mulighed for at foretage de individuelle vurderinger og give sprogstøtte, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange.

Undersøgelsen er lavet i september-oktober 2016 blandt 643 af Danmarks Lærerforenings tillidsrepræsentanter, der alle arbejder på skoler, hvor der er tosprogede elever med mangelfulde sprogkundskaber.