Nyheder

Bondo: Økonomiaftale er ikke ambitiøs nok

Formand Anders Bondo Christensen kommenterer på den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL. Han savner politikere, der tager ansvar for, at folkeskolen kan lykkes med opgaven.

- Aftalens erklærede mål er at sikre ”ro om folkeskolen”, for at skolen kan virkeliggøre folkeskolelovens intentioner. Når politikerne nu taler om "ro", er det reelt udtryk for, at de ikke påtager sig ansvaret for, at folkeskolen kan lykkes med opgaven. I en situation, hvor skolerne har leveret 36 procent mere undervisning med 14 procent færre lærere, har folkeskolen brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning. Reelt er udgiften pr time pr elev faldet med 26 procent. Folkeskolen har brug for, at de politikere, der opstiller ambitiøse mål, også tager ansvaret for, at skolen får mulighed for at opfylde dem, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

I aftalen slipper kommunerne for at aflevere 500 mio. kr. til bred anvendelse i den offentlige sektor jævnfør det moderniserings- og effektiviseringsprogram, der blev aftalt i 2016. Og rammen for serviceudgifterne forøges med 300 mio. kr.

- Det er positivt, at servicerammen til velfærdsydelserne ikke bliver beskåret. Men når alene den befolkningsmæssige udvikling med flere ældre og flere børn koster 1,3 mia kr, bare for at serviceniveauet kan holdes konstant, så er 300 mio. kr. langt fra nok til opretholde det nuværende serviceniveau. Der mangler fortsat 1 mia. kr. i 2018 bare for at fastholde et uændret velfærd, lyder det fra Anders Bondo Christensen.