Nyheder

Rapport: 12 faktorer der betyder noget for lærernes arbejdsliv

Danmarks Lærerforening har i en ny rapport kortlagt, hvilke faktorer der har betydning for et godt lærerarbejdsliv i 2017.

Elevernes faglige og sociale udvikling er i centrum, når lærerne selv skal sætte ord på, hvad der er væsentligt for deres arbejdsliv. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse af lærerarbejdslivet, som DLF har fået foretaget.

Rapporten er en gentagelse af undersøgelsen ”Det gode lærerliv” fra 2002 og består af kvalitative interview med lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere. I alt 114 interviewpersoner har deltaget i undersøgelsen, der er udarbejdet af Oxford Research for DLF. Og lærernes svar gør formand Anders Bondo Christensen stolt:

- Da jeg først så rapporten, sagde jeg: Jeg er stolt over at være formand for DLF. For alle lærerne argumenterer ud fra at de gerne vil skabe en god folkeskole. At lykkes med deres arbejde som lærere er helt afgørende for dem, siger Anders Bondo Christensen til Fagbladet Folkeskolen.

Pres på rammen             
Rapporten viser dog, at der rundt om kerneopgaven rejser sig en række nye udfordringer. Lærerne oplever, at den almene dannelse bliver nedprioriteret til fordel for test og målbar faglighed. Samtidig mangler lærerne tid og fleksibilitet, ligesom de ønsker anerkendelse og ro til at gøre deres arbejde fra politisk hold.

Anders Bondo Christensen påpeger, at der er to overordnede spor i rapporten:

- Det ene handler om rammerne. Der skal være gode rammer, blandt andet skal der være noget forberedelsestid. Det andet spor handler om, at der er et kæmpestort engagement i at få deres arbejde til at lykkes. Det handler også om styring. Lærerne vil rigtig gerne ledes, men de vil ikke dikteres. De skal have et rum for at tage nogle professionelle beslutninger, siger han og fortæller, at rapporten vil blive brugt fremover i DLF’s arbejde.

- Vi har sat undersøgelsen i værk, fordi vi grundlæggende er interesseret i, hvad det er, der får lærerne til at have et godt arbejdsmiljø. Vi ser jo, at hvis lærerne oplever, at de lykkes, er det afgørende for, at der er en god folkeskole.

Læs hele undersøgelsen her.