Nyheder

Flere kommuner laver aftaler om arbejdsvilkår med lærerne

En ny opgørelse fra Danmarks Lærerforening viser, at 69 af landets kommuner nu har lavet lokale aftaler om arbejdsvilkår med lærerforeningens kredse.

Stadig flere kommuner vælger at lave lokale aftaler eller fælles forståelser om arbejdsvilkår med Danmarks Lærerforenings kredse. Senest har store kommuner som København, Odense og Randers indgået aftaler.

Og det er positivt, lyder det fra formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen:

- Alle er efterhånden klar over, at folkeskolen er udfordret. Så aftalerne er jo et udtryk for, at man har sat sig sammen lokalt og prøvet at finde nogle løsninger på lærernes arbejdssituation, siger han.

Pulje med forberedelse og loft på undervisningstimer
I øjeblikket skal landets lærere som udgangspunkt arbejde samtlige 39 timer om ugen på skolerne, men en ny opgørelse fra Danmarks Lærerforening viser, at 69 ud af 98 kommuner nu har valgt at lave lokale aftaler eller fælles forståelser om arbejdsvilkår med Lærerforeningens kredse. Det kan blandt andet betyde et loft på antal undervisningslektioner og en pulje med timer til forberedelse, som lærerne selv kan disponere over.

- Vi skal hele tiden have fokus på, at eleverne får god undervisning. Der har været meget fokus på kvantitet frem for kvalitet, siger Anders Bondo Christensen.

Borgmester: Aftale er godt for eleverne
I Randers Kommune har man netop lavet en lokal arbejdstidsaftale med Randers Lærerforening.

Den betyder, at lærerne får et maximalt undervisningstimetal og mulighed for at lave en flekstidsaftale, så de kan forlægge op til 200 timers arbejde et andet sted end på skolen. Borgmester i Randers Kommune, Claus Omann Jensen, understreger, at aftalen er skabt for eleverne skyld:

- Det er godt for vores elever, at alle gode kræfter står sammen om at udvikle folkeskolen i Randers, siger borgmesteren:

- Jeg er glad for det samarbejde mellem fagforening og forvaltning, som har ført til aftalen.