Nyheder

Forældre, lærere, ledere: 10.klasse løfter eleverne

Flere undersøgelser viser, at 10. klasse styrker elevernes uddannelsesparathed, faglighed og trivsel. Sådan skriver formændene i DLF, Skole og Forældre og Skolelederforeningen i et indlæg i Altinget.

Forældre, lærere og ledere: 10. klasse løfter eleverne

Af Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

I et indlæg i Altinget den 2. marts skriver Charlotte Rønhof, direktør i Dansk Industri, at færre elever skal i 10. klasse. Hun påpeger, at en undersøgelse fra EVA, som godt nok kun har set på en meget lille andel af elever, som går i 10 klasse, har vist, at 10. klasse i bedste fald ikke gør nogen skade.

Derfor vil vi gerne fremhæve, at flere undersøgelser fra EVA og DPU ved Aarhus Universitet, som netop har set på elevernes effekt af at gå i 10. klasse viser, at elevernes uddannelsesparathed, faglighed, skoletrivsel og motivation bliver styrket. Alt sammen vigtige parametre, som vi ved fra forskningen, har positiv effekt på, hvor hurtigt elever gennemfører uddannelser, og det mindsker også elevernes frafald.

I undersøgelsen fra DPU, som omhandler effekten af 10. klassecentre, står der i konklusionen:

”De analyserede data peger på, at disse 10. klassecentre har potentialer til at give faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg, så elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes.”

I undersøgelserne fra EVA, som omhandler 10. klasse står der blandt andet:

”Evalueringen viser desuden, at en stor andel af de elever, der i 9. klasse vurderede deres egen uddannelsesparathed, skoletrivsel og motivation lavt, giver mere positive vurderinger i 10. klasse.”

”10.-klasse-tilbuddene på folkeskolerne, herunder 10.-klasse-centrene, prioriterer brobygning højt, tilbyder ofte længere brobygningsforløb og samarbejder i vid udstrækning med ungdomsuddannelserne om at udvikle brobygningsforløbene.”

Bredt 10. klassestilbud gør elever uddannelsesparate
Ovenstående viser, hvorfor et bredt 10. klassestilbud er en rigtig god investering, både for samfundet som helhed og for den enkelte unge. En af de væsentlige styrker ved 10. klasse i dag er, at det er et frivilligt tilbud, som i høj grad baserer sig på elevens eget valg og motivation. 10. klasse er ikke noget, man bliver henvist til i mangel af bedre. Vi skal holde fast i respekten for den enkelte unges ansvar for at træffe sit eget uddannelsesvalg.

Når det er sagt, skal vi også anerkende, at for mange unge stadig ikke får en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Derfor er det afgørende, at 10. klasse indrettes, så den i højere grad giver eleverne mulighed for at målrette deres skolegang. Mange kommuner har med stor succes flyttet deres 10. klasser til samlede centre. Her får eleverne mulighed for at blive dygtigere fagligt samtidig med, at de modnes og kvalificeres til at træffe de afgørende valg for deres videre uddannelse. De nye karakterkrav på erhvervsuddannelserne og i gymnasierne betyder også, at 10. klasse er mere relevant end nogen sinde.

10. klasse skal fortsat være et tilbud til den gruppe unge, som har behov for at et ekstra skoleår, før de træffer deres uddannelsesvalg. Hvis vi indsnævrer gruppen af elever, som kan gå i 10. klasse, til særligt udsatte unge, eller hvis vi målretter indholdet i 10. klasse benhårdt mod bestemte typer ungdomsuddannelser, er der stor risiko for, at flere elever vil blive presset ud i uddannelsesvalg, som de fortryder eller ikke er parate til.

Den overhængende fare vil være, at flere ender med at droppe ud og ikke få færdiggjort en ungdomsuddannelse, hvilket vil få både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Derfor opfordrer vi til, at vi sammen drøfter, hvordan vi kan styrke 10. klasse, som allerede har vist, at eleverne bliver løftet og gjort uddannelsesparate.

Indlægget er bragt i Altinget den 10/3-2017.