Nyheder

Bondo: Unge skal trives i uddannelserne

Uddannelse handler også om at hjælpe unge med at finde vej i deres eget liv, skriver Anders Bondo Christensen i et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Unge skal trives i uddannelserne

Af Anders Bondo Christensen, formand for DLF og Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS 

Undersøgelser af trivsel blandt danske unge dokumenterer desværre igen og igen, at alt for mange trives dårligt og har en ringe tilfredshed med deres liv. F.eks. viser nye tal, at antallet af studerende, der får hjælp til at gennemføre deres studie på grund af psykiske problemer, er firedoblet fra 2010 til 2016.

Det er en situation, vi i uddannelsessektoren skal tage meget alvorligt, og som vi skal tage vores del af ansvaret for at ændre.

Både fordi trivsel i sig selv er en vigtig forudsætning for at lære og udvikle sig, men først og fremmest fordi vi skal have som mål at sikre alle børn og unge en god tilværelse. I uddannelsessektoren skal vi være opmærksomme på, i hvilket omfang, de unges problemer bunder i forhold, som har at gøre med den måde, vi i Danmark har indrettet vores uddannelser på.

Eleverne i det danske uddannelsessystem presses i stigende grad af test og evalueringer. Og de udsættes for et øget forventningspres fra venner, forældre og resten af samfundet. Situationen udspringer af en generel tendens i vores uddannelser, der vægter målbare resultater allerede fra 2. klasse. Og som stiller krav om, at børn og unge skal opnå bestemte karakterer for at komme ind på ungdomsuddannelserne og senere de videregående uddannelser. Det har alt for ofte negative konsekvenser for deres trivsel og for deres kreativitet, nysgerrighed og glæde ved at lære i et fællesskab. Det er til skade for den enkelte elev, for fællesskabet og i sidste ende for kvaliteten i hele vores uddannelsessystem.

De grundlæggende værdier i Danmarks uddannelsessystem fra grundskole og ungdomsuddannelser til videregående uddannelser bygger på demokratisk dannelse og på, at vi ikke alene ruster de unge til at finde vej i uddannelsessystemet, men også til at finde vej i deres eget liv.

Som undervisere på alle niveauer i den danske uddannelsessektor møder vi stadigt oftere problemet med unge, der ikke trives, og som derfor ikke får det fulde udbytte af undervisningen og måske ender med helt at forlade uddannelsen.

Den grundlæggende debat om, hvordan vi organiserer vores uddannelsessystem, bliver glemt, når de daglige nyheder efterspørger politiske handlinger og indgreb. Det ender alt for ofte med kortsigtede løsninger, som sætter de unge under urimeligt pres, og dermed får den modsatte effekt.

Det er baggrunden for, at Danske Underviserorganisationers Samråd forleden arrangerede en høring, hvor vi sætter de unges trivsel i centrum. Det er tanken med høringen, at vi efterfølgende udarbejder en række politiske anbefalinger til, hvordan vi sikrer børns og unges trivsel i uddannelsessystemet – og dermed deres lyst til at udvikle sig og lære.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 7. marts, 2017.