Nyheder

Organisationerne i LC forfølger brud på ILO-konventionen

På baggrund af nye oplysninger i bogen 'Søren og Mette i benlås' undersøger organisationerne i LC nu mulighederne for at rejse en erstatningssag for brud på ILO-konventionen.

Udtalelse fra DLF:

Torsdag den 5. oktober udkommer bogen ’Søren og Mette i benlås'. Bogen har allerede fået massiv omtale i medierne. Af bogen fremgår det, at den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt allerede i oktober 2012 forsøgte at få opbakning fra oppositionen til et muligt indgreb i en konflikt med lærerne i forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger. 

Det forhold, at regeringen forbereder et indgreb i en konflikt længe før, at forhandlinger er blevet påbegyndt, er efter vores vurdering i klar strid med de forpligtelser, Danmark har til at sikre, at der foregår frie og fair forhandlinger. Det har Danmark forpligtet sig til gennem ratificeringen af ILO-konventionen.

ILO, der er det FN-organ, der overvåger landenes overholdelse af konventionen, har ikke mulighed for at pådømme et land sanktioner ved brud på konventionen. 

Det forholder sig imidlertid sådan, at hvis et land bryder en international konvention, så kan regeringen have pådraget sig et ansvar i forhold til dem, der har lidt skade af konventionsbruddet. Det så vi f.eks. i den såkaldte palæstinensersag, hvor de palæstinensere, der var omfattet af konventionsbruddet, efterfølgende blev tildelt en erstatning. 

På baggrund af den dokumentation, der er i bogen vedrørende regeringens dybe involvering i aftaleforhandlingerne, undersøger organisationerne i LC mulighederne for at rejse en erstatningssag. Det er et arbejde, som kræver en stor juridisk indsigt, som ingen af organisationerne i LC er i besiddelse af, og derfor er vi i gang med at indhente juridisk ekspertise udefra.