Styrk lokal debat om læringsplatforme

Kongressen drøftede de udfordringer, som lærerne i stigende grad oplever med brugen af læringsplatforme – som KL og den tidligere regering besluttede i juni 2014 som en del af ”Aftale om kommunernes økonomi for 2015”.

På kongressen blev der refereret til en række medlemsmøder, hvor lærere med afsæt i pjecen Ska’ det måles har drøftet, hvordan platformene skulle bruges på deres skole. På møderne har lærerne debatteret, hvordan de kan sikre sig indflydelse på de beslutninger, der træffes lokalt om brug af platformene.

En af de centrale udfordringer, som er blevet drøftet på medlemsmøderne – og nu på kongressen - er læringsplatformenes indbyggede fokus på læringsmål. På kongressen var der opbakning til, at Danmarks Lærerforening aktivt bruger lempelsen i regelsættet om Fælles Mål til at arbejde for, at man ikke i kommunerne bruger platformene til at fastholde den læringsmålstyring, som loven nu gør op med.

Formand for Skole- og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerforening, Bjørn Hansen, siger om debatten på kongressen: ”Det er vigtigt, at vi fastholder, at lærernes professionelle råderum, metodefrihed og autonomi ikke må svækkes af læringsplatforme. Derfor skal vi understøtte den lokale debat om brugen af læringsplatforme. Og debatten om, hvad det betyder for brugen af platformene, at politikerne har reduceret målene.”

På kongressen blev det også slået fast, at Danmarks Lærerforening vil have fokus læringsplatformenes betydning for lærernes arbejdsmiljø. Og på om de ressourcer og den tid, der anvendes på brug af platformene, står mål med en øget kvalitet i undervisningen.

Emner

Målgruppe