Nyheder

Topforhandlere: Lærerne skal have reelle forhandlinger

Det er en fælles fagbevægelse, der står bag lærernes ret til frie forhandlinger ved de kommende overenskomstforhandlinger. Topforhandlere for ca. 745.000 offentligt ansatte har sendt et fælles brev til KL's chefforhandler, Michael Ziegler, Danske Regioners Anders Kühnau og minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

Alle personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked er overenskomstdækket. Dette gjaldt i det mindste indtil 2013. Men ved OK13 blev arbejdstiden på store dele af underviserområdet reguleret ved lovgivning i forbindelse med arbejdsgivernes lockout af lærerne.

Her kort tid før forhandlingerne om overenskomsterne i 2018 går i gang har både de statslige og kommunale arbejdsgivere givet udtryk for, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet.

”Det er helt uacceptabelt” siger Flemming Vinther, formand for CFU. ”Den danske model bygger på vilje til samarbejde mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. At finde fælles løsninger er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, og for at understøtte og udvikle de offentlige arbejdspladser”.

Lars Qvistgaard, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger: ”På det offentlige arbejdsmarked har vi haft en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model”.

Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet siger endvidere: ”Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”.

Organisationerne understreger i brevet til topforhandlerne for de offentlige arbejdsgivere, at arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb tillægges afgørende betydning i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, og opfordrer til at forhandlingerne går i gang hurtigst muligt.