Nyheder

Hvem stemmer for en god udskoling?

Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter.

Det er den først og fremmest, fordi analyser viser mangel på faglærte i 2025, men også fordi der er stærk politisk tilslutning til at øge søgningen på erhvervsuddannelserne.

Reformen af erhvervsuddannelserne fra 2013 havde til formål at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne, men dette er ikke lykkes i det ønskede omfang.

I Danmarks Lærerforening mener vi, at erhvervsuddannelsernes fortjener en højere status. Ikke alene pga. manglen på faglærte, men også fordi alle elever generelt vil have glæde af mere praktisk undervisning og håndværksmæssig kunnen.

Vi er derfor kommet med et udskolingsudspil for at byde ind med konkrete ideer og forslag i forhold til forligskredsens overvejelser og forhandlinger om en bedre udskoling samt hvordan vi kan styrke grundlaget for elevernes uddannelsesvalg.

Du kan læse mere om Danmarks Lærerforenings holdning til udskoling eller se hele udspillet, som også kan downloades.

Emner

Målgruppe