Nyheder

LO og FTF stemmer om fusion

Fredag den 13. april bliver det afgjort, om de to hovedorganisationer skal fusionere – og om halvanden million lønmodtagere skal samles under én organisation. DLF støtter en sammenlægning.

Skal de offentligt og de privat ansattes hovedorganisationer, FTF og LO, lægges sammen? Det skal de delegerede tage stilling til, når de to organisationer fredag d. 13. april afholder ekstraordinære kongresser i Odense.

Danmarks Lærerforening anbefaler en fusion, der vil styrke sammenholdet på tværs af faglige organisationer i en tid med øget pres på den danske model. Som det fremgår af det brev til de faglige organisationer på både det offentlige og det private område, DLF’s kongres vedtog i oktober 2017, arbejder foreningen ”helhjertet på at skabe et godt grundlag for en ny hovedorganisation, der kan blive en styrke for fagbevægelsen – og for hele det danske demokrati. Vores udgangspunkt er, at vi kan langt mere sammen end hver for sig.”

Den historiske fusion, der kan samle 1,5 millioner lønmodtagere, startede i 2012 med et ønske om et tættere samarbejde mellem hovedorganisationerne. I december 2017 blev der lagt sidste hånd på et samlet grundlag for en ny hovedorganisation, som består af blandt andet nye vedtægter, et politisk grundlag og en ny struktur.  

Kongresserne vil være lukket for offentligheden for at give rum til fri debat, men stemmer de 233 FTF-delegerede og de 300 delegerede fra LO for en ny hovedorganisation, vil dørene blive åbnet, og den stiftende kongres vil blive livestreamet på ftf.dk, hvor alle kan følge med.

Bliver sammenlægningen en realitet, vil den nye hovedorganisation have virkning fra 1. januar 2019.