Nyheder

OK18: Forlig på det regionale område

Forhandlingsfællesskabet har natten til lørdag indgået forlig om en ny overenskomst for de ansatte i regionerne.

Forhandlingsfællesskabet indgik natten til lørdag forlig om en ny overenskomst for de ansatte i regionerne. Der er blandt andet aftalt generelle lønstigninger, som forbedrer reallønnen.

Grete Christensen, forhandlingsleder på det regionale område i Forhandlingsfællesskabet, udtaler i en pressemeddelelse:

- Aftalen sikrer en forbedring af reallønnen for alle ansatte i regionerne. Privatlønsværnet er afskaffet og det betyder, at de regionalt ansattes løn fremover kommer til at følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de regionalt ansatte forventes at blive 8,1 % over de næste tre år, hvilket er klart bedre end den lønudvikling, som arbejdsgiverne startede med at lægge på bordet. Det er jeg meget glad for.

Foruden generelle lønstigninger inklusiv skøn for udmøntning fra reguleringsordningen på 6,81 % er det aftalt, at afsætte 0,30 % til en pulje til særlige formål og 0,35 %  til organisationsspecifikke forhandlinger. Alt i alt er der udsigt til pæne lønstigninger i løbet af de kommende tre år.

Endelig har såvel FTF, AC som OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spise­pause­problematikken på de forskellige områder. Forliget indeholder desuden en række andre forbedringer.

- Vi har fået indført en lavt- og ligelønspulje, og selvom midlerne er begrænsede, så bidrager vi hermed til at løfte lavtlønnede og til udligning af uligeløn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Det er også meget glædeligt, at parterne er enige om at videreføre og styrke den fælles indsats om et bedre psykisk arbejdsmiljø, og sidst men absolut ikke mindst er det lykkedes at afværge arbejdsgivernes krav om forringelser af seniorordningerne, udtaler Grete Christensen.