Nyheder

OK18: Hvorfor har vi ikke en aftale?

Næstformand Dorte Lange til KL: Lad os give folkeskolen en ny start sammen

Debatindlæg

Michael Ziegler har ofte udtalt, at de knaster, der skiller parterne ved forhandlingsbordet lige nu, er så små, så det ikke kan forsvares at sende landet ud i en omfattende konflikt på grund af dem.

Jeg giver ham ret i, at det ikke kan forsvares at sende 440.000 offentligt ansatte ud i lockout. Det vil have store konsekvenser for befolkningen og de mange medarbejdere, som bliver forment adgang til deres arbejdsplads.

Den gode nyhed er, at en lockout ikke er nødvendig. Det bør være muligt at finde løsninger på uenighed om løn, spisepause og arbejdstid. Her i 2018 har vi fra Lærernes Centralorganisations side på forhånd accepteret arbejdsgivernes krav.

Vi ved, at arbejdsgiverne ønsker, at lærernes arbejdsforhold skal være ligesom andre offentligt ansattes. Det var deres krav i 2013, og den bane er vi gået helt ind på.

Derfor har vi grundigt forberedt medlemmer på, at vi ikke ved denne overenskomst vil få mere forberedelsestid.

Vi har i stedet stillet krav om at få arbejdsforhold, der svarer til dem, andre offentligt ansatte har. For det har vi savnet de seneste 5 år - og vores kollegaer i andre fag kan se, at hvis lærerne fortsat skal undvære helt basale rettigheder, kan de selv blive de næste, som får påduttet de forhold.

Derfor er vores krav blot, at lærerne skal vide, hvornår de skal være på arbejde, at de ved ændringer skal have et rimeligt varsel, og at de skal have deres arbejdstid gjort op med jævne mellemrum, så medarbejderne kan se, om de har overarbejde.

Så ja, knasterne er små. Og fordelene ved at indgå en aftale meget store. Jeg vil opfordre alle, som er valgt til kommunalbestyrelser rundt om i landet, til at overveje fordele og ulemper ved, om deres organisation imødekommer lærerne eller ej. Ulemperne ved en lockout af lærerne er skræmmende. Mange lærere blev påført en smerte, da arbejdsgiverne i 2013 lockoutede dem alle fra folkeskolen i 25 dage. Mange har forladt folkeskolen, og den seneste analyse fra KL viser, at samtlige landsdele har alvorlig lærermangel.

For nylig kom Rigsrevisionen også med en rapport, som dokumenterer, at 10 procent af lærerstillingerne i folkeskolen i dag bestrides af folk, som kun har en studentereksamen. Og det er påvist af OECD, at der er sammenhæng mellem elevernes resultater og lærernes oplevelse af anerkendelse.

Derfor er min klare opfordring til KL: Lad os nu give folkeskolen en ny start sammen. Vi ønsker blot almindelige arbejdstidsregler ligesom alle andre faggrupper.

Det er helt afgørende, at vi igen får tillid til hinanden gennem en overenskomstaftale, som begge parter kan se sig selv i.

Indlægget blev bragt første gang i Politiken 11. april 2018.

Målgruppe