Nyheder

Temadag: Før, under og efter underretningen

Danmarks Lærerforening, Socialrådgiverforeningen og KL afholder fælles temadag om den gode underretning 25. september. Læs mere og tilmeld dig her.

Hvornår skal jeg underrette? Hvad må jeg dele med mine kollegaer? Hvad hvis underretningen ikke hjælper? Og hvordan inddrager jeg forældrene? 

Der er mange bekymringer forbundet med underretninger i skolen, og mange lærere er i tvivl om processen, når de er bekymrede for et barns udvikling eller trivsel. Samtidig er antallet af underretninger stigende, og den store politiske bevågenhed lægger et ekstra pres på systemet.

Den 25. september afholder Danmarks Lærerforening sammen med KL og Dansk Socialrådgiverforening den fælles temadag 'Før, under og efter den gode underretning" i KL-huset i København. Temadagen handler om, hvordan vi som lærere, skoleledere, socialrådgivere, pædagoger, PPR-konsulenter og andre med daglig gang i skolen kan samarbejde om arbejdet med underretninger om børn og unge med særlige vanskeligheder.

Dagen vil blandt andetbyde på oplæg fra Ankestyrelsen og diverse praktikere, og der vil blive mulighed for at reflektere og udveksle erfaringer på tværs af faggrænser. 

Du kan tilmelde dig og finde praktiske informationer her. Der er tilmeldingsfrist den 10. september.