Nyheder

En bedre læreruddannelse giver dygtigere elever

Et kvalitetsløft af læreruddannelsen er helt afgørende, skriver formanden for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, i et debatindlæg.

Lærerne er den faktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Et kvalitetsløft af uddannelsen er helt afgørende. Læreropgaven bliver mere og mere kompleks og omfattende med mange krav til lærere i nutidens folkeskole. Så mange forskelligartede krav, at det er svært at se disse kan fyldes ind i den nuværende uddannelse. I disse år går det stærkere end nogensinde. Der er nye krav og forventninger til folkeskolen, nye krav til skole/hjem-samarbejdet og ikke mindst et konstant krav om at levere flyvefærdige elever, der ikke blot er klar til en videre uddannelse, men også klædt på til livet efter folkeskolen - altså det vi kalder skolens dannelsesopgave.

Folkeskolelærere skal i deres arbejde i dag inkludere børn, der tidligere gik i specialklasse, bruge nye IT-værktøjer og digitale læremidler, opstille læringsmål og meget andet. Alt imens skal folkeskolen efterleve målene om, at alle børn lærer mere og trives bedre. Hvis det skal lykkes, må der investeres i lærerens kompetencer.

Selvom vi har meget stolte traditioner for at have en af verdens bedste folkeskoler, så er det tydeligt, at der er brug for, at vi gentænker den måde, vores læreruddannelse er skruet sammen på. En modernisering af uddannelsen bør indeholde to helt centrale elementer. For det første er det afgørende, at vi tilrettelægger en uddannelse med bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Mange nyuddannede lærere får et realitetschok, når de efter endt uddannelse fra dag ét skal varetage jobbet som lærer. Her foreslår Danmarks Lærerforening blandt andet, at vi indfører en forskningsbaseret femårig læreruddannelse på kandidatniveau, som vi kender det fra vores nordiske nabolande. Med en længere, forskningsbaseret uddannelse i bagagen vil det være muligt for de nyuddannede lærere at tilegne sig både mere teoretisk viden og praktisk erfaring samt at reflektere over sammenhængen mellem disse.

Dernæst er det afgørende, at kvaliteten af uddannelsen hæves. Hvis nyuddannede lærere skal have viden, der er baseret på den nyeste forskning, og hvis de skal kunne reflektere over deres fag på et videnskabeligt grundlag og diskutere det med kolleger og forældre, har de brug for flere undervisningstimer i løbet af læreruddannelsen, end tilfældet er i dag.

Lærerens kvalifikationer er afgørende for elevernes udbytte af deres skolegang. Hvis eleverne skal blive endnu dygtigere, har læreren behov for et stærkere videnskabeligt fundament. Det er altså på tide, at vi giver uddannelsen til folkeskolelærer et kvalitetsløft, så vi sørger for at fremtidens lærere er helt på linje med de krav og forventninger, det omgivende samfund stiller til folkeskolen.

Debatindlægget har været bragt 17. december 2018.