Nyheder

Debatoplæg: Udsyn og fællesskab i udskolingen

Uddannelsesvalget er en stor udfordring for folkeskolens ældste elever, og det er vigtigt, at de unge bliver klædt ordentligt på til at træffe et velovervejet valg. Derfor peger DLF på fire indsatsområder, der skal styrke udskolingens udsyn og fællesskab.

De fleste elever vælger en gymnasial uddannelse efter folkeskolen, mens erhvervsuddannelserne har store problemer med at tiltrække de unge. Der er stor politisk tilslutning til at skærpe interessen for erhvervsuddannelserne, og Danmarks Lærerforening bidrager nu til debatten med oplægget "Udsyn og Fællesskab i Udskolingen". 

Udskolingsudspillet rummer en række synspunkter om elevernes sidste år i folkeskolen, og hensigten med debatoplægget er at skabe fælles refleksioner og synspunkter, der kan bidrage til at klæde eleverne på til at træffe deres uddannelsesvalg - og som kan medvirke til at give erhvervsuddannelsernes status et løft.

I debatoplægget peger Danmarks Lærerforening på fire indsatsområder:

  1. Praksisfaglighed - Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

  2. Klassefællesskab - Mulighed for at prøve fag og emner af efter motivation og interesse i klassefællesskabets tryghed og uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse tidligt.

  3. Vejledning - Alle elever skal have ret til vejledning, planlagt og udført i et samarbejde mellem vejledere og lærere omkring uddannelsesvalg.

  4. 10. klasse - En styrket kommunal folkeskole-10. klasse skal medvirke til at øge interessen for erhvervsuddannelserne. 

For hvert af de fire temaer stiller Danmarks Lærerforening en række forslag. Forslagene, der bygger på erfaringer, projektresultater og afprøvede idéer, uddybes i oplægget. 

Læs mere og se oplæg