Nyheder

Ny teknologi skal understøtte skolen - ikke omvendt

Jeanette Sjøberg, formand for DLF's Undervisningsudvalg, hilser debatten om teknologi i skolen velkommen og understreger, at diskussionen bør handle om, hvordan teknologien kan styrke undervisningen.

KL kommer i disse uger med forslag om ny teknologi, som bl.a. indeholder nogle overvejelser om brugen af ny teknologi i skolen, og som derfor også sætter sit præg på KL’s Børn & Ungetopmøde. Udspillet ligger i forlængelse af andre initiativer både fra KL og andre aktører om, hvordan ny teknologi kan spille en grundlæggende rolle i folkeskolen. Danmarks Lærerforening hilser debatten om teknologi i undervisningen velkommen.

Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, siger:

- Ny teknologi kan og skal spille en væsentlig rolle i folkeskolens dagligdag. Skolen har altid været åben overfor at tage ny teknologi i brug i undervisningen – det er en naturlig del af at spille en vigtig rolle i børn og unges dagligdag. Det gælder både i forhold til brugen af teknologi i den daglige undervisning og i forhold til at ruste eleverne til at bruge – og forholde sig til – ny teknologi på en meningsfuld måde.

- I skolen skal eleverne både uddannes, dannes og lære at klare sig i samfundet, og de skal lære at navigere i deres eget liv. Debatten må tage udgangspunkt i, hvordan ny teknologi kan understøtte folkeskolens formål med de værdier, der er beskrevet i folkeskoleloven. Ny teknologi må selvfølgelig ikke føre til den misforståelse, at vi skal indrette skolen efter nye teknologiske strømninger.

- Et af de vigtigste elementer i undervisning er relationen mellem mennesker, når der skal læres, og lærerens forhold til den enkelte elev har afgørende betydning for elevens udbytte af undervisningen. KL præsenterer bl.a. tanken om, at ”læringsrobotter” i fremtiden kan stå for undervisningen. Den slags forslag må siges at være vildspor, der befinder sig meget langt fra skolens virkelighed.

- Debatten om ny teknologi i folkeskolen handler ikke bare om visioner for fremtidens skole. Det er konkret virkelighed hver eneste dag på hver eneste folkeskole. Lærerne griber allerede de nye muligheder og efterlyser hjælp og støtte hertil. Brugen af ny teknologi i skolens arbejde er fuld af dilemmaer men også muligheder for at styrke elevernes udbytte af undervisningen. Derfor er debatten om teknologi i skolen velkommen. Men den grundlæggende diskussion må handle om, hvordan teknologien kan styrke undervisningen og skolens opgave – ikke hvordan vi skal indrette undervisningen, så den passer til ny teknologi.