Nyheder

Omfattende mangel på lærere i hele landet

Folkeskoler i hele Danmark har svært ved at rekruttere uddannede lærere, viser nye tal.

Lærermangel er et problem, der har bredt sig til hele landet, viser en rapport fra Kommunernes Landsforening (KL). Alle landsdele melder om ”omfattende mangel” på lærere ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra sidste halvdel af 2017. Problemet bekræftes af KL's egen undersøgelse blandt 79 kommuner, som viser, at 41 procent af kommunerne oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft på skoleområdet. Og 43 procent mener, at det er blevet sværere at rekruttere lærere inden for de sidste tre år.

Mange skoleledere oplever, at lærermanglen har konsekvenser for kvaliteten af undervisningen på deres skole, viser en rapport fra Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd, Vive. 12 procent af de adspurgte skoleledere oplever, at skolens mulighed for at levere optimal undervisning i øjeblikket i høj eller temmelig høj grad er hæmmet af mangel på kvalificerede lærere, og 25 procent mener, at det i nogen grad er tilfældet. Det skyldes mangel på kvalificerede ansøgere, mener 42 procent af dem, mens 40 procent mener, at det i nogen grad er årsagen.

Lærermangel er skadelig for undervisningskvaliteten

Per Fibæk Laursen, professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, vurderer, at lærermanglen er skadelig for kvaliteten af undervisningen.

”Det er næsten uundgåeligt, at det vil have konsekvenser for kvaliteten af undervisningen. Det medfører en øget brug af ikkeuddannede lærere, hvilket i sig selv ikke er et problem, men når en betydelig del af lærerkorpset ikke er læreruddannede, er der grund til bekymring. Det er mit indtryk, at vi er kommet dertil nu”, siger han.

Sidste år viste en undersøgelse nemlig, at en sjettedel af lærerne i folkeskolen ikke er læreruddannede. Og hver tiende lærerstilling er besat af en person, der kun har en studentereksamen eller slet ingen uddannelse.

Forsker: Problemet løser ikke sig selv

Michael Ziegler (K), formand for løn-og personaleudvalget i KL, anerkender det nuværende problem, men han mener også, at lærermanglen vil gå i sig selv inden for en overskuelig tidsramme.

”Problemet skal tages alvorligt her og nu. Vores analyse viser, at vi vil have en udfordring med lærermangel frem til 2022, så det er en overskuelig periode”, siger Michael Ziegler.

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på Professionshøjskolen VIA, vurderer ikke, at forskningen endegyldigt kan fastlægge årsagen til lærermanglen. Men én ting kan han slå fast:

”Argumentet om, at problemet løser sig selv med tiden, holder ikke. Uagtet at vi ikke har nogen klokkeklare forklaringer på problemet, må vi erkende, at problemet er der”, siger han.

”Derfor bør vi først og fremmest prioritere systematisk at finde årsagerne til lærermanglen. Og så bør vi allerede nu begynde gøre lærerjobbet mere attraktivt, for det har helt afgjort betydning, i forhold til hvor svært det er at rekruttere”.

17.000 lærere har forladt folkeskolen

Problemet skyldes dog ikke, at der ikke er lærere nok, men derimod, at mange lærere vælger folkeskolen fra på grund af dårlige arbejdsvilkår, mener Anders Bondo Christensen, som henviser til, at 17.000 lærere har valgt at arbejde uden for folkeskolen.

”Undersøgelser viser, at de lærere, der har valgt at forlade folkeskolen, oplever, at de ikke kan udføre deres arbejde godt nok inden for folkeskolens rammer. At de ikke har tid nok til eleverne og ikke har indflydelse nok på deres eget arbejde. Jeg mener, at vi skal tage de tilbagemeldinger seriøst og skabe nogle bedre arbejdsvilkår, så vi kan tiltrække flere af de læreruddannede tilbage til folkeskolen”, siger Anders Bondo Christensen.

Download KL's rapport om arbejdsudbud og rekruttering her.

 

Artiklen blev bragt i Politiken den 16. januar 2018. 

Emner

Målgruppe