Nyheder / Pressemeddelelser

Bondo: Udflytning må ikke ramme fagligheden

Næsten hundrede medarbejdere i Undervisningsministeriet omfattes af regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser. Formand Anders Bondo Christensen advarer om, at det kan ramme det faglige niveau.

Regeringens planer om udflytning af statslige arbejdspladser omfatter næsten hundrede medarbejdere i Undervisningsministeriet. Der er først og fremmest tale om læringskonsulenter i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, advarer om, at det kan ramme det faglige miljø i styrelsen.

Anders Bondo Christensen siger:

- Vi har gennem en årrække oplevet, at relevant lærerfaglig baggrund er blevet erstattet med økonomer eller jurister i politiske sager om folkeskolen. Udviklingen af folkeskolen kræver naturligvis, at ministeriets embedsfolk har relevant faglig indsigt. Og det embedsværk, som ministeren møder, når de politiske beslutninger skal træffes, er nu engang oftest dem med kontor på Slotsholmen.

- I spørgsmål om udvikling af fagene og ændring af Fælles Mål spiller læringskonsulenterne en central rolle gennem deres faglige indsigt og viden om skolens daglige praksis. Det samme gælder folkeskolens prøver og nationale test, udvikling af prøver, udarbejdelse af prøvevejledning og tilsyn med både folkeskolen og de frie skoler. Vi må for alt i verden undgå, at lærernes og skolernes virkelighed kommer længere væk fra ministeriet, siger Anders Bondo Christensen.

Læringskonsulentkorpset består i vidt omfang af lærere ansat i tidsbegrænsede stillinger, som formentlig når at udløbe før selve udflytningen. Der er derfor sandsynlighed for, at udflytningen betyder en fuldstændig erstatning af de nuværende ansatte i forbindelse med flytningen. Og desværre er det sådan, at regeringens pakke hverken hjælper tidsbegrænset ansatte eller de ansatte, hvor ulempen ved den nye adresse i Holbæk ikke kan betragtes som en væsentlig stillingsændring. Anders Bondo Christensen advarer om, at en eventuel udskiftning af en hel faggruppe i sig selv vil udfordre det faglige niveau i ministeriet.