Nyheder

Nyt dialogværktøj viser vejen til bæredygtigt arbejdsmiljø

Branchefællesskab Arbejdsmiljø (BFA) har udviklet et dialogværktøj til at styrke arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Et bæredygtigt arbejdsmiljø skabes, når arbejdet tilrettelægges, så det bidrager til at opbygge menneskelige ressourcer og arbejdskapacitet, der både møder samfundets, arbejdspladsens og den enkeltes behov.

Det bæredygtige arbejdsmiljø er med til at styrke samarbejdet om kerneopgaven og retter sig såvel mod medarbejderen som lederen og organisationen i sin helhed, så den samlede værdi af arbejdspladsens ressourcer øges.

Hvad kan dialogværktøjet?

Dialogværktøjet giver inspiration til refleksion af det arbejde, I historisk har gjort på arbejdsmiljøområdet og finde områder, hvor I måske har brug for at sætte barren højere.

På arbejdspladsen kan I bruge dialogværktøjet til at prioritere jeres arbejdsmiljøarbejde i MED, Arbejdsmiljøgrupperne, i TRIO (TR, AMR og leder), eller i arbejdet som intern arbejdsmiljø- og HR-konsulent.

Værktøjet er testet af ni arbejdspladser. Læs de tre artikler om deres erfaringer her: https://www.etsundtarbejdsliv.dk/baeredygtighed/artikelsamling

Værktøjet består af:

  • En måloversigt
  • 30 udfyldte dialogkort og 9 blanke
  • Et Ratingskema
  • Et Opfølgningsskema
  • En Vejledning

Læs mere om værktøjet og download materialerne her: www.etsundtarbejdsliv.dk/baeredygtighed