Nyheder

Sommerhilsen fra Anders Bondo Christensen

Formanden sender en hilsen til medlemmerne og reflekterer over skoleåret, der er gået, og det arbejde, der venter foreningen efter sommerferien.

Kære kollega

”Større professionelt råderum” er en af de overskrifter, der står tydeligst i undervisningssektoren efter det forløbne skoleår, og det er ikke bare blevet ved overskriften. Vi har heldigvis oplevet, at det har medført helt konkrete og markante ændringer ikke mindst på folkeskoleområdet. Og der er grund til håbe på, at det får afsmittende virkning på de øvrige områder, hvor Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder.

De bindende mål er blevet reduceret med mere end 3.000, der er blevet sat fokus på skolens formål og at give skolerne større frihedsgrader og læringsplatformene skal ændres. Statsministeren lovede på folkemødet, at regeringen vil se på hele konceptet omkring den understøttende undervisning, og vi ser en stigende forståelse for, at der hellere skal fokuseres på undervisningens kvalitet frem for kvantitet. KL givet udtryk for, at vi skal sætte fokus på god praksis for anvendelse af viden, så der ikke spildes tid og penge på initiativer med tvivlsomt forskningsmæssigt belæg.

Ja, der er heldigvis en del tegn på en fornyet respekt for lærernes professionalisme. Det har vi knoklet for gennem 5 år, og det vil vi fortsætte med efter ferien. Blandt andet gennem Ny Start-samarbejdet, som vi har etableret med KL som en del af OK18.

Det er glædeligt, at aftalen allerede nu har inspireret til et styrket samarbejde mange steder i landet. I slutningen af august mødes alle kredsformænd og næstformænd med hovedstyrelsen for at drøfte, hvordan vi sikrer, at alle kommer med. Vi ved godt, at de nye og mere positive vinde, der blæser, ikke er nået ud til alle arbejdspladser endnu. Der ligger stadig en kæmpestor opgave foran os med at sikre, at det sker. Med OK18 udtrykker parterne et mål om at styrke et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og skoleleder. Og det skal ikke kun gælde de kommunale arbejdspladser. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at det kommer til at gælde alle arbejdspladser, hvor foreningens medlemmer arbejder.

Kommissionen er klar til at tage fat, når ferien er slut. Kommissionen skal ved udgangen af 2019 komme med anbefalinger og forslag til løsninger, der kan danne baggrund for de arbejdstidsforhandlinger, der påbegyndes umiddelbart efter. Omdrejningspunktet for kommissionens arbejde er parternes fælles ønske om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke professionel kapital.

Jeg er klar over, at Ny Start-samarbejdet, kommissionen og hele OK18-aftalen er blevet mødt med en del skepsis blandt medlemmerne. Det er helt forståeligt på baggrund af de seneste års vanskeligheder i samarbejdet mellem arbejdsgiverne og Danmarks Lærerforening. De positive initiativer i en række kommuner og flere gode samtaler med ledelsen i KL bestyrker imidlertid min tro på, at begge parter fuldt og helt står bag de forpligtigelser, der følger med Ny Start-samarbejdet.

Det vil vi kaste os over med liv og sjæl på den anden side af sommeren.

Her og nu vil jeg ønske dig og din familie en god ferie. Tak for din indsats i skoleåret, der er gået!

 

Venlig hilsen

Anders