Pressemeddelelser

Aalborg Kommune lander lokalaftale med lærere

Aalborg Kommune har sammen med Aalborg Lærerforening forhandlet sig frem til en aftale om lærerne og børnehaveklasseledernes arbejdstid.

Ønsket om en arbejdstidsaftale for lærerne var en af de helt store knaster i forårets overenskomstforhandlinger. Forhandlingerne endte som bekendt med, at der blev nedsat en lærerkommission, hvis opgave bliver at komme med anbefalinger til, hvordan lærernes arbejdstid bør skrues sammen. Denne forventes færdig i 2021.

Aalborg Kommune har nu samlet stafetten op. Kort efter overenskomsten blev vedtaget, besluttede Aalborg Byråd sammen med Aalborg Lærerforening at indlede forhandlinger om at erstatte det gældende værdipapir med en decideret lokalaftale.

Hos lærerne kan der spores stor glæde over den indgåede aftale. 

- Det er noget, vi er mange, der har ønsket i rigtig lang tid. Derfor er jeg også rigtig glad for den meget effektive proces, vi har haft for at få noget ro på på den lidt længere bane. Forhandlingerne er foregået i god tone, og jeg tror på, at samarbejdet om at finde fælles løsninger på fælles problemer fortsat er vejen frem, siger formanden for Aalborg Lærerforening, Karsten Lynge Simonsen og fortsætter:

- Nu er alle lærere og børnehaveklasseledere sikret arbejdstidsrettigheder, og det skaber tillid og bedre muligheder. Vi ønsker alle at levere god kvalitet til fordel for børnene, og det sikres gennem aftaler og fortsat bidrag til udvikling af praksis og profession. Det bidrager denne aftale også med, og så indeholder den to forsøg, som kan bidrage til kommissionsarbejdet de kommende år frem mod OK21. 

Fleksibilitet og loft over undervisningslektioner

Med aftalen vil man forsøge at øge fleksibiliteten af lærernes arbejdstilrettelæggelse, heriblandt forberedelse af undervisningen, samtidig med at der lægges et loft på undervisningstimetallet på 790 timer om året.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi i Aalborg Kommune er med til at understrege tilliden til vores lærere, og ikke mindst at vi får skabt ro og forudsigelighed for både lærere og elever. Og når vi kan lande sådan en god aftale, så er det jo fordi, begge parter har strakt sig for at kunne mødes omkring vores fælles ansvar over for vores kommende generationer, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i en pressemeddelelse. 

Da langt størstedelen af undervisningen for det kommende år er faldet på plads ude på skolerne, vil aftalen have en indfasningsperiode, og den vil dermed først være køreklar fra skoleåret 2019/2020. Indtil da vil man fortsat følge værdipapiret, men samtidig have en forsøgsperiode, hvor man vil styrke arbejdsmiljøet og sætte fokus på den gode undervisning.

- Det handler i bund og grund om, at vores skoler og medarbejdere har mulighed for at planlægge arbejdsdagen ude på skolerne på en måde, der giver mest mening for dem og størst mulig gevinst for børnene. Ved at give fleksible muligheder og sætte et maksimum på undervisningstimer, så får vi også klart signaleret, at der er behov for at lette foden lidt fra speederen, så vores medarbejdere har den nødvendige tid til at planlægge undervisning af højeste kvalitet, fortæller skolerådmand Tina French Nielsen. 

Aftalen vil også have økonomisk betydning. Derfor vil man i Byrådets kommende budgetproces skulle finde 7 millioner kroner, og samtidig fjerner Byrådet en rammebesparelse på 5 millioner kroner fra fagdelt undervisning. 

 

Målgruppe