Nyheder

Aftale om praksisfaglighed er et lille skridt fremad

Tirsdagens aftale om praksisfaglighed er et skridt i den rigtige retning, men mangler både økonomi og fokus på helheden, mener Jeanette Sjøberg, formand for DLF's undervisningsudvalg.

Tirsdag vedtog et bredt flertal i Folketinget en aftale om praksisfaglighed i udskolingen. Aftalen er første fase i forhold til at understøtte en større praksisfaglighed i folkeskolen og indeholder en række initiativer, der skal styrke praksisfagligheden i udskolingen.

Blandt de nye tiltag er et obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse, en styrket praksisfaglighed i projektopgaven i 9. klasse, samt en uges erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse. Initiativerne ventes at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/2020, men allerede til sommer begynder et udviklingsprojekt, der skal inspirere skolerne til at styrke praksisfaglige elementer i undervisningen. 

Læs aftalen her.

Formand for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, ser aftalen som et lille skridt i den rigtige retning, men havde håbet på et større ambitionsniveau.

- Aftalen løser problemet nu og her med vurderingen af praksisfaglige kompetencer i 8. klasse. Men ellers er der meget fokus på at øge elevernes interesse for erhvervsuddannelser – fremfor at dyrke glæden og motivationen ved arbejdet med det praksisfaglige. Den del mangler, siger hun til Altinget Uddannelse.

Jeanette Sjøberg savner et mere helhedsorienteret perspektiv og en bedre balance mellem det boglige og det praksisfaglige, og hun savner svar på, hvad der skal ske på vejledningsområdet. 

- Der kommer en fase to, hvor vi kan håbe på, at vejledningen kommer i fokus. Her ønsker vi os også mere fokus på samarbejde med andre end erhvervsskolerne, siger Jeanette Sjøberg og understreger over for Altinget, at der er behov for fokus på, at der følger midler med, hvis man vil indfri ambitionerne:

- Der er ingen økonomi med, og det bliver også lidt af en udfordring. Det bliver op til kommunerne at vurdere, hvordan de vil løse opgaverne, og de er i forvejen spændt hårdt for økonomisk.