Nyheder

DLF afholder ekstraordinær kongres

Torsdag den 7. juni har DLF afholdt ekstraordinær kongres. Formålet har været at sætte gang i den nye overenskomstaftale.

Torsdag har 309 delegerede mødtes til ekstraordinær kongres i Øksnehallen i København. Kongressen kommer oven på overenskomstforliget, og formålet har været at skabe debat om og sætte gang de muligheder, den nye aftale giver. 

Ud over taler fra formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, formanden for KL's børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, og formanden for den nye undervisningskommission, der skal se på lærernes arbejdstid frem til udgangen af 2019, Per B. Christensen, har repræsentanter fra kredsene været på talerstolen. Debatten har givet inspiration til det kommende arbejde med blandt andet undersøgelseskommissinen og samarbejdet om en ny start.

- Lige nu gælder det om at komme ud af startboksen. Alle der har stemt nej, og alle der har stemt ja, ønsker forbedringer for folkeskolen. Nu har vi fået nogle tilkendegivelser fra medlemmerne om, hvilken vej vi skal gå, og vi skal sætte i gang med det samme, siger næstformand i DLF Dorte Lange til Folkeskolen.dk.

Fornyet lokalt samarbejde

Dorte Lange understreger, at vi skal have skabt en helt anderledes respekt om lærerens professionelle dømmekraft, og at vi skal bruge de signaler fra KL aktivt. Derfor skal samarbejdet i kommunerne forstærkes, så aftalen kan få positiv betydning på skolerne. 

- Vi skal snakke om, hvordan vi kan skabe forbedringer, som alle kommer til at mærke. Nogle forbedringer, som kan være at finde på hver enkelt arbejdsplads, siger hun til Folkeskolen.dk.

Den ekstraordinære kongres har haft et fremadrettet fokus, og evalueringen af overenskomstforløbet vil således først blive taget på den ordinære kongres, der finder sted til oktober.