Nyheder

IT har handlet for meget om udstyr og for lidt om kvalitet

En ny evalueringsrapport viser, at lærerne bruger mere IT i undervisningen. Men vi skal have mere fokus på, hvordan vi sikrer, at de nye værktøjer skaber kvalitet, mener Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i DLF.

IT i folkeskolen har handlet for meget om indkøb af iPads, læringsplatforme og elektroniske tavler og for lidt om, hvordan digitaliseringen kan skabe bedre undervisning. Men det er ikke nok at gøre skolen digital - vi skal have større fokus på, hvordan IT styrker og udvikler undervisningen. Det mener Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. 

- Det er et problem i folkeskolen, at vi i en del år har haft fokus på at købe digitale redskaber og devices, men ikke har fokuseret på, hvordan digitaliseringen kan skabe kvalitet i undervisningen, siger hun til Politiken Skoleliv.

Jeanette Sjøberg peger på, at der er behov for mere viden om, hvornår de digitale redskaber faktisk skaber værdi. Og så skal lærernes kompetencer løftes, så potentialet udnyttes. 

- Mange lærere har brug for en grundlæggende kompetenceudvikling, for digitaliseringen er kommet for at blive, siger hun.

Udbredte digitale redskaber

I 2012 afsatte regeringen og KL 500 millioner kroner til at digitalisere folkeskolen. Pengene blev udmøntet i perioden fra 2012-17, og i denne uge blev en stor evaluering af indsatsen offentliggjort.

Evalueringen, der er lavet af Rambøll, viser blandt andet, at udbuddet af digitale læremidler er vokset, og at 49 procent af lærerne bruger digitale værktøjer som en naturlig del af undervisningen.

Men Jeanette Sjøberg mener, at evalueringen fokuserer for meget på kvantitet og for lidt på kvalitet:

- Rapporten fortæller, at der er sket noget i forhold til at implementere it i folkeskolen og gøre folkeskolen digital. Vi bruger it mere, men den siger ikke noget om, hvad it betyder for undervisningen. Om det skaber mere kvalitet, eller om eleverne lærer mere. Det er jo det interessante, som lærerne er optagede af, men det aner vi ikke noget om, siger hun til Politiken Skoleliv.

Læringsplatforme giver ikke bedre undervisning

Det er ikke kun evalueringen, der mangler fokus på kvaliteten i undervisningen - det fokus har ifølge Jeanette Sjøberg også været fraværende i implementeringen af de mange it-indsatser. Herunder de digitale læringsplatforme.

- Læringsplatformene er blevet implementeret, fordi man lavede en aftale om, at alle skulle have dem. Det er en forkert fremgangsmåde, siger hun.

Evalueringsrapporten viser, at lærerne har taget meget forskelligt imod læringsplatformene. Lærerne peger på, at de anvender platformene til at planlægge og tilrettelægge undervisningsforløb og til at dele viden. Men evalueringen viser samtidig, at meget få lærere mener, at læringsplatformene bidrager til, at eleverne lærer mere og trives bedre.

- Platformene ser ikke ud til at have ført bedre undervisning med sig. De har i hvert fald ikke haft den store effekt på læring og trivsel. Derimod kan vi se, at mange lærere og elever mener, at platformene bidrager til at skabe overblik og struktur, siger Jeanette Sjøberg til Politiken Skoleliv.

 -Det er vigtig information, der peger på, at læringsplatformene skal bruges som et planlægningsværktøj, mere end det skal bruges i undervisningen.

Læs evalueringsrapporten her.