Nyheder

Medlemmerne i lærerkommissionen er udpeget

Formanden for undersøgelseskommissionen, som skal se på lærernes arbejdstid, Per B. Christensen, har valgt de øvrige medlemmer. En operativ kommission med praktikere og forskere, lyder det.

Per B. Christensen har udpeget fem medlemmer, der sammen med ham skal arbejde i undersøgelseskommissionen og senest med udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger og forslag, der skal danne grundlag for en ny forhandling om lærernes arbejdstid mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

De udpegede medlemmer er: Gitte Grabov, lærer på Bagsværd Skole, Ulla Riisbjerg Thomsen, skolechef i Vejle kommune, Lars Hjortnæs, højesteretsdommer, Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College og Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet. 

Per B. Christensen siger:

- Jeg har haft nogle gode snakke med medlemmerne og er rigtig glad for, at alle sagde ja. Det er stærke profiler, som har evnen til at samarbejde. Og det har også været vigtigt for mig, at vi er en forholdsvis lille og operativ kommission med både praktikere og forskere. Og vi vil i forløbet også gøre brug af eksterne kompetencer, som har særlig viden om eksempelvis økonomi. Nu skal vi i gang med et meget spændende og udfordrende arbejde, som har betydning for folkeskolen, for lærerne og lederne. Det glæder jeg mig til.

Formand for KL, Jacob Bundsgaard, (S), siger:

- Det er fem stærke profiler, der har sagt ja til at skabe et grundlag for en ny start for folkeskolen i lærerkommissionen frem mod de forhandlinger, som parterne har aftalt i forlængelse af kommissionsarbejdet. Folkeskolen er vores vigtigste kulturbærende samfundsinstitution, og der venter derfor medlemmerne et vigtigt arbejde. Jeg glæder mig til at følge arbejdet.”

Formand for Danmarks Lærerforening og LC, Anders Bondo Christensen, siger:

- Det er vigtigt, at der bliver skabt et fælles billede af, hvad der skal til for, at lærerne kan skabe størst mulig kvalitet i undervisningen samt understøtte et godt arbejdsmiljø for alle i folkeskolen, så vi får det bedst mulige grundlag for de kommende forhandlinger. Kommissionsmedlemmerne har både praksiserfaring og forskningsmæssig baggrund. Det sikrer, at forskellige indgange til arbejdet i skolen er repræsenteret.

Undersøgelseskommissionen påbegynder formelt arbejdet 15. august og får selvstændigt sekretariat i Vester Voldgade i København. Kommissionsformand Per B. Christensen har dog allerede været på besøg i tre kommuner for at tale med kredsformænd, skolechefer, skoleledere og lærere m.fl.

 

Mini-cv på undersøgelseskommissionens medlemmer: 

Formand: Per B. Christensen, formand for akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og ekspertgruppen vedr. læreruddannelsen, nuværende medlem af A P Møllerfondens vurderingsudvalg vedr. folkeskolemilliarden, tidligere børne- og kulturdirektør i Næstved og tidligere formand for Børne- og kulturchefforeningen.  Uddannet lærer.

Lærer Gitte Grabov, Bagsværd skole, læringsvejleder, læsevejleder, medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål, medlem af arbejdsgruppen for de lempede Fælles Mål på læringsplatformene 2018. Folkeskolelærer siden 1994.

Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet University College Lillebælt, som uddannelseschef på lærer – og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer.

Professor Lotte Bøgh Andersen, på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i offentlige (og private) organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange boards, råd og udvalg.

Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet.