Nyheder

Medlemsbrev fra Anders Bondo Christensen

Anders Bondo Christensen besvarer i sit seneste brev til medlemmerne en række af de spørgsmål, som medlemmerne har stillet på de sociale medier, ligesom han følger op på de reaktioner, som medlemsbrevet omkring det indgåede forlig har affødt.

Siden udsendelsen af medlemsbrevet om det indgåede forlig har Anders Bondo Christensen været rundt på 7 landsdækkende møder, hvor han har mødt hovedparten af tillidsrepræsentanterne. På alle møderne har der været en god dialog med spørgsmål og kommentarer.

I forlængelse heraf ønsker Anders Bondo Christensen med dette medlemsbrev at følge op på de reaktioner, som medlemsbrevet om det indgåede forlig har affødt. I medlemsbrevet forsøger han også at samle op på de spørgsmål, som medlemmerne har stillet på diverse sociale medier, og forklarer, at det simpelthen ikke har været fysisk muligt at svare alle direkte.

Anders Bondo Christensen understreger, at han naturligvis allerhelst havde indgået en arbejdstidsaftale, men at han efter 5 måneders forhandling måtte konstatere, at det ikke kunne blive til en aftale, som han ville være bekendt at præsentere for medlemmerne.

Medlemsbrevet forklarer baggrunden for dette og Anders Bondo Christensen håber derfor, at medlemmerne giver sig tid til at læse det. 

Du kan læse medlemsbrevet fra Anders Bondo Christensen her.