Notat: Kommunerne kommer til at mangle 2,2 mia. kr. i 2019

Flere børn og ældre betyder, at kommunerne har brug for at få tilført 1,7 mia. kr. i 2019, hvis velfærdsniveauet skal bevares.

Nyt notat fra Virkelighedens Velfærd sætter fokus på, at den demografiske udvikling alene udfordrer kommunernes økonomi, når der kommer flere børn og ældre, mens kommunerne samtidig ifølge effektiviserings- og moderniseringsprogrammet skal spare.

Det betyder, at kommunerne vil blive presset fra to sider – både af en befolkningsudvikling med flere ældre og små børn og af krav til effektivisering, som indebærer at kommunerne skal aflevere 0,5 mia. kr. hvert år til regeringen. Samlet set står kommunerne altså til at mangle 2,2 mia. kr. til velfærd til borgerne, hvis økonomiaftalen i juni mellem KL og regeringen ikke tilfører ekstra midler.

Se, hvor meget udgifterne stiger i hver kommune på Virkelighedens Velfærds Danmarkskort.

 

Hent notatet her.

Emner

Målgruppe