Nyheder

OK18 status: Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt

Mulig storkonflikt er onsdag aften blevet udskudt to uger af Forligsmanden.

Der har i denne uge været forhandlinger i forligsinstitutionen på det statslige, det regionale og det kommunale område. Forligsmanden har i dag indkaldt til forhandlinger på det kommunale område på lørdag.

Samtidig har forligsmanden besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018.

Forligsmanden kan dog også vælge inden for de 2 uger at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Konsekvensen heraf vil være, at konflikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter denne beslutning. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget præcist om eventuelt ikrafttrædelsestidspunkt.

Danmarks Lærerforening informerer selvfølgelig hurtigst muligt om udviklingen.

Læs mere om OK18 her.