Nyheder

Kommunale og regionale arbejdspladser udtaget til konflikt

Der er varslet strejke for en lang række medlemmer af Danmarks Lærerforening med virkning fra 4. april 2018.

Lærernes Centralorganisation har, ligesom mange andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet, afsendt konfliktvarsel over for en lang række arbejdspladser i kommuner og regioner.

Det betyder, at der er varslet strejke for en gruppe medlemmer af Danmarks Lærerforening med virkning fra 4. april 2018.

Strejkevarslet er en konsekvens af, at forhandlingerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i kommuner og regioner ikke har ført til, at der kan indgås ny overenskomst om løn og arbejdsvilkår. Det kan ikke udelukkes, at arbejdsgiverne i kommunerne og regionerne vil reagere med at varsle lockout over for store dele af de overenskomstansatte inden for kort tid.

Strejken er varslet til at træde i kraft ved arbejdstidens begyndelse onsdag den 4. april 2018. Forligsmand Mette Christensen har indkaldt parterne på det kommunale og på det regionale område til møde og har mulighed for at udsætte tidspunktet for, hvornår en konflikt træder i kraft, med op til 2 gange 14 dage. Det er derfor ikke givet, at en konflikt træder i kraft 4. april.

Læs her, hvilke arbejdspladser, der er udtaget til konflikt.

De lokale DLF-kredse vil løbende udsende information om, hvordan man som medlem af DLF skal forholde sig til situationen. På dlf.org er der samlet en række oplysninger om OK18, herunder svar på typiske spørgsmål vedrørende en konflikt i Danmarks Lærerforenings Konflikt ABC.

Målgruppe