Nyheder

Lockoutvarsel på hele det offentlige område

Arbejdsgiverne på det statslige, det regionale og det kommunale område har i dag valgt at varsle en omfattende lockout på hele det offentlige arbejdsmarked.

Arbejdsgiverne på det offentlige område har onsdag varslet en omfattende lockout på det statslige, det regionale og det kommunale område. 

Der er tale om en massiv optrapning af konflikten fra arbejdsgivernes side. Dermed leverer de offentlige arbejdsgivere selv et vigtigt argument for at fremtvinge et hurtigt lovindgreb, hvis konflikten bliver en realitet.

Danmarks Lærerforening håber fortsat, at det vil lykkes at finde en løsning ved forhandlingsbordet, inden det kommer til en konflikt, men med arbejdsgivernes lockoutvarsel er vi selvfølgelig nødt til at forberede os på en konflikt. 

På den baggrund er det i dag besluttet, at konfliktstøtten under en eventuel konflikt vil blive efter den lånemodel, som blev anvendt i 2013 - også for de medlemmer, der allerede er udtaget til den varslede strejke. Samtidig er det afgørende, at omkostninger ved en eventuel konflikt bliver delt solidarisk, uanset om man er i strejke, er lockoutet eller fortsætter på arbejde som tjenestemand.

Du kan læse mere om konfliktlån og -kontingent i vores Konflikt ABC. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, kan du kontakte din TR eller din lokale kreds.