Nyheder / Videoer om OK18

OK18: Status efter udsendelse af konfliktvarsel

Det er nu op til forligsmanden at forsøge at få parterne til at nå hinanden i overenskomstforhandlingerne.

Anders Bondo Christensen har ikke mulighed for løbende at opdatere om status i forhandlingerne, da parterne som udgangspunkt har tavshedspligt om det, der sker i Forligsinstitutionen. 

I nedenstående video forsikrer han dog om, at Danmarks Lærerforening, også efter udsendelsen af strejkevarsel, fortsat arbejder på at undgå en konflikt.

Han understreger, at det ikke er forældrene eller eleverne, men derimod arbejdsgiverne, som lærerne er i konflikt med. Samtidig pointerer han, at det, hvis det ender med en konflikt, er alle og ikke kun de, der er udtaget til strejke, der er i konflikt.