Nyheder

OK18: Undtaget fra lockout

Danmarks Lærerforening har fra LC modtaget arbejdsgivernes varsel om lockout og blokade, der har virkning fra dagens begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

Stort set alle medlemmer ansat på LC-overenskomster i stat, regioner og kommuner er omfattet af lockouten. 

Her kan du se, hvilke arbejdssteder under de enkelte overenskomstområder, der er undtaget fra lockouten.

Danmarks Lærerforening orienterede i går aftes kredse og tillidsrepræsentanter om, hvilke arbejdspladser, der rammes af arbejdsgivernes lockout.

Kontakt din TR eller din lokale kreds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du rammes af lockout'en, eller hvordan du skal forholde dig. 

Med udgangspunkt i konfliktens omfang, er det besluttet, at den støtte, der gives i forbindelse med en eventuel konflikt, vil blive givet som et lån både for de, der er udtaget til strejke og de, der rammes af lockouten. 

Du kan læse mere om konfliktlån og -kontingent i vores Konflikt ABC.