Nyheder

Debat: Nej tak til voksende tavshedskultur i den offentlige sektor. Mundkurv skaber et destruktivt pres

Vigtig indsigt fra engagerede medarbejdere risikerer at gå tabt, hvis offentlige ansatte presses til tavshed. Sådan lyder budskabet fra formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen i et fælles debatindlæg i Fyns Amt Avis.

Hver måned oplever sygeplejersker, lærere og andre offentlige ansatte, at ytringer bliver mødt med repressalier. Det kan være ytringer om farlige forhold for patienter på hospitaler eller forhold, der forringer kvaliteten af den undervisning eleverne modtager i folkeskolen.

Frem for at lytte til ytringerne er reaktionen på de offentlige arbejdspladser i stigende grad tjenstlige samtaler, advarsler eller andre sanktioner, der lukker munden på medarbejderne.

Lad det være sagt med det samme.

Ingen skal komme med injurier eller dele personfølsomme oplysninger. Dét er ikke det, vi udfordrer her.

Det, vi udfordrer, er den skadelige tavshedskultur, der er ved at udvikle sig i den offentlige sektor, når flere og flere sygeplejersker og lærere oplever, at deres faglige input er uønsket. Det går ud over kvaliteten i løsningen af opgaverne. For al udvikling er et resultat af gode faglige diskussioner, hvor erfaring og viden bliver udvekslet. Men når ytringer bliver mødt med repressalier, sker det modsatte.

Justitsministeriet har i deres vejledning slået fast, at offentlige medarbejderes stemmer skal bidrage til at sikre kvalitetsløft - også selvom det tager afsæt i uenighed.

Derfor er der behov for, at vi stopper op, og ser på om for eksempel store reformer og it-projekter kombineret med færre ressourcer til sundhedsvæsnet og folkeskolen fører til et pres på ytringsfriheden. Og dermed et yderligere pres på kvaliteten af de opgaver, der løses.

En overvejelse kunne være, at reformer og it-projekter ofte går hånd i hånd med alt for store forventninger til effektiviseringer og risiko for prestigetab.

Det skaber et destruktivt pres ned gennem den offentlige sektor, og kritiske ytringer bliver opfattet som brok fra forkælede ansatte -mens det i virkeligheden er den engagerede medarbejders forsøg på at sikre kvaliteten i den offentlige sektor til gavn for patienter, elever og borgere.