Nyheder

Kongressen evaluerer OK18

Hvad kan vi lære af forløbet omkring overenskomstforhandlingerne i foråret 2018? Hvad gik godt, og hvad kan gøres anderledes, næste gang der forhandles overenskomst? Det var temaet for en debat på Danmarks Lærerforenings kongres.

Den danske model på det offentlige område er i en brydningstid. Arbejdsmarkedets parter skal i overenskomstperioden drøfte eventuelle ændringer i modellen. Overenskomsterne skal ses som en del af løsningen på aktuelle udfordringer, og ikke som et problem. Ligeledes skal der ses på magtforholdene i de lovlige kampskridt, parterne kan tage i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Kongressen drøftede samarbejdet blandt organisationerne på det offentlige område, der var præget af slagord som ”en løsning for alle”, skulder ved skulder” og ”musketéred”. Sammenholdet op til forhandlingerne om OK18 var medvirkende til at lægge pres på arbejdsgiverne og dermed til at skabe et bedre aftaleresultat. Men det blev også drøftet på kongressen, om det var for uklart, hvad slagordene reelt betød, og dermed også uklart, hvor langt organisationerne kunne forvente opbakning fra hinanden.

Debatten på kongressen vil indgå i forberedelserne forud for de næste overenskomstforhandlinger, som finder sted i 2021. Du kan læse oplægget til kongressens debat her.