Nyheder

Nyt liv til folkeskoleidealet

Arbejdet med folkeskoleidealet har været sat på pause under OK18-forløbet, men nu skyder kongressen en fornyet debat igang blandt medlemmerne.

Tilbage i 2016 besluttede Danmarks Lærerforenings kongres at starte en debat om et nyt folkeskoleideal. Målet var bl.a. at styrke foreningens stemme i den offentlige debat om folkeskolen. Forløbet omkring OK18 satte diskussionen i stå. Kongressen har nu skudt gang i en fornyet debat blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer om et folkeskoleideal.

Fra mange sider i samfundet er der ønsker og visioner om, hvordan folkeskolen skal se ud. Og skolen har gennem mange år været et centralt politisk projekt for skiftende regeringer. Men hvad er lærerprofessionens vision for folkeskolen? Det er det centrale spørgsmål i den debat, som Danmarks Lærerforenings kongres har skudt i gang.

I den kommende tid vil Danmarks Lærerforening tage en række initiativer, som skal understøtte debatten om et folkeskoleideal. Først og fremmest vil der blive arrangeret en række regionale medlemsmøder, hvor alle får mulighed for at deltage i debatten. Målet er, at kongressen i 2019 kan vedtage et folkeskoleideal for Danmarks Lærerforening.

Et nyt folkeskoleideal kan spille en central rolle i Danmarks Lærerforenings relationer i mange sammenhænge. F.eks. vil et folkeskoleideal give lærerne en vigtig stemme i forhold til, hvilke opgaver folkeskolen skal løse. Og debatten kan bruges positivt i processen omkring ”Ny Start” – både centralt og lokalt i den enkelte kommune.

Du kan læse debatoplægget til kongressen om et folkeskoleideal her.