Nyheder

Status på Ny Start-samarbejdet

Kongressen havde en lang debat om status på det lokale samarbejde i kommunerne under overskriften ”Ny start”.

Ny Start er en del af aftalen om OK18, og det er Danmarks Lærerforenings målsætning, at der opbygges et tillidsfuldt, ligeværdigt samarbejde på alle niveauer for at finde fælles løsninger på folkeskolens udfordringer.

Formålet med debatten var at geare foreningen både lokalt og centralt til, at Ny Start-samarbejdet skaber positive forandringer for lærernes arbejdsliv og for kvaliteten i folkeskolen. I et markant flertal af kommunerne er der i dag indgået en form for lokale aftaler eller ”forståelser” vedr lærernes arbejdstid med den lokale lærerkreds. Der er dog store forskelle på indholdet af aftalerne – og i en række kommuner har det endnu ikke været muligt at lande en aftale.

Kongressen besluttede at sende et åbent brev til alle landets kommunalbestyrelser om status på Ny Start-samarbejdet, hvor Danmarks Lærerforening udtrykker sin vilje til at styrke samarbejdet. Du kan læse brevet her. 

Oplægget til kongressen debat og den efterfølgende beslutning kan du læse her.