Nyheder

Afgørelse: Overenskomst beskytter ikke læreres ophavsret

Lærernes ophavsret er ikke en del af de kollektive overenskomster. Det afgjorde en faglig voldgift 21. september. Det er fortsat uafklaret, om lærere kan pålægges at dele deres læringsforløb digitalt.

En faglig voldgift afgjorde i dag, at overenskomsten mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og KL ikke beskytter lærernes ophavsret til de forløb, den enkelte lærer selv udvikler. Ophavsretten er nemlig, som det ser ud idag, ikke en del af overenskomsten. 

Kendelsen tager dog ikke stilling til, om pålæg om at skulle dele læringsforløb på de nye digitale læringsplatforme er omfattet af skolernes sædvanlige virksomhed, eller om ophavsretten er overgået til kommunerne eller skolerne som en nødvendig del af skolernes sædvanlige virksomhed. 

Det er således fortsat uafklaret, om skoler og kommuners pålæg til lærere om at dele læringsforløb på de nye digitale læringsplatforme rent ansættelsesretligt strider mod ophavsretslovens regler.

Det er fortsat LC´s opfattelse, at der ikke gælder nogen pligt til for lærerne at foretage digital deling med alle andre lærere på den digitale læringsplatform, da en sådan digital deling ikke er nødvendig for skolens sædvanlige virksomhed.