Nyheder

Blokade af Skolen Sputnik og Sputnik STU

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at opnå overenskomstdækning med Sputnik. Derfor iværksætter Danmarks Lærerforening blokade mod Skolen Sputnik og Sputnik STU.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod Sputnik.

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter alle afdelinger af Sputnik og Sputnik STU.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.