Nyheder

DLF støtter de ansatte i DSB

Danmarks Lærerforening har offentliggjort nedenstående støtteerklæring til de ansatte i DSB.
Jernbaneforbundet V3

I Danmarks Lærerforening ser vi med bekymring på DSB-konflikten. DSB ønsker at svække tillidsrepræsentanternes og medarbejdernes indflydelse på arbejdspladsen. Det undergraver fuldstændig det lokale samarbejde og den danske model. En tæt dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er helt afgørende for at sikre en velfungerende arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere kan finde fælles løsninger i hverdagen.

OK18 viste, hvor vigtigt det er, at vi står sammen om den danske model i hele den danske fagbevægelse. Det er derfor også vigtigt at vise vores støtte til, at DSB og vores kolleger i Dansk Jernbaneforbund kan finde en ordentlig og respektfuld forhandlet løsning.

Efter OK13 oplevede vi i Danmarks Lærerforening, at mange arbejdsgivere ikke længere ønskede at samarbejde med de tillidsvalgte. Man ønskede ikke at indgå aftaler og var dermed i gang med at lukke den danske model ned. Dialogen forstummede, og det var et stort tab for arbejdspladserne. Siden har mange arbejdsgivere og ledelser erkendt, at dialog faktisk gør en positiv forskel. Stadigt flere kommuner har siden OK13 taget samarbejdet alvorligt og har indgået lokale aftaler med os.

Kære DSB - lyt og lær! Et tæt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse skaber positiv værdi på arbejdspladsen. Derfor opfordrer Danmarks Lærerforening DSB til at indgå i fair forhandlinger med Dansk Jernbaneforbund. Der skal findes en løsning ved forhandlingsbordet – brug den danske model!