Pressemeddelelser

Nationale test virker ikke – drop dem

En ny forskningsrapport fra DPU, Aarhus Universitet, slår nu fast, at de nationale test i folkeskolen ikke virker. Derfor mener Danmarks Lærerforening, at testene skal droppes.

I disse uger sveder landets skoleelever fra 2. til 8. klasse over de såkaldte ’nationale test’. Men ny forskning viser, at resultaterne af skolebørnenes arbejde med testen lader alt for meget tilbage at ønske. Faktisk konkluderer undersøgelsen fra DPU, Aarhus Universitet, at testresultaterne er forkerte. Danmarks Lærerforening mener, at der skal findes bedre pædagogiske redskaber, som kan hjælpe lærere med løbende at tilrettelægge bedst mulig undervisning til eleverne.

”I Danmarks Lærerforening har vi, siden de nationale test blev indført, mange gange gjort opmærksom på testenes usikkerhed, og at de ikke har været anvendelige som pædagogisk redskab. Med den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet kan vi endelig konkludere, at testene er direkte misvisende, og derfor bør de stoppes,” siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening.

En af konklusionerne i rapporten er, at testene bruger forkerte sværhedsgrader, og det betyder, at mange elevers dygtighed vurderes forkert. Dermed bliver det også umuligt at sammenligne skoler og kommuner, og man kan derfor heller ikke bruge de nationale test til at sammenligne læsefærdigheder på tværs af årgange.

”Man kan hverken som forældre, skoleelever, lærere eller samfund bruge de nationale testresultater til noget. Alt for mange børn og forældre får fejlagtige bedømmelser af det faglige niveau på baggrund af testene. De må stoppes nu, og så skal vi finde ud af, hvad vi skal gøre i stedet. Vi har andre prøver i skolen, som lærere bruger til at vurdere, hvor de enkelte elever har konkrete udfordringer. I modsætning til de nationale test kan resultaterne af de prøver vise lærerne, hvordan de skal udvikle undervisningen til gavn for eleverne. Dem kan vi tage udgangspunkt i og udvikle nogle brugbare pædagogiske redskaber. Det arbejde bidrager vi meget gerne til i Danmarks Lærerforening,” siger Dorte Lange.

Forskerne bag rapporten anbefaler, at man i stedet for de nuværende test fokuserer på at videreudvikle en stærk reel evalueringskultur i den danske folkeskole. Målet er ifølge rapporten ”at lærerne bliver endnu mere optagede af at få et bredt og mangespektret indblik i, hvad deres elever kan, hvordan de har udviklet sig, hvad de er optaget af fagligt og sagligt”.

”Udover at lærerne selvfølgelig er optagede af, hvordan eleverne udvikler sig fagligt, så kan der også være en politisk interesse for at følge med i, hvordan det går i skolen. Men det er vigtigt, at vi indretter et enkelt, ubureaukratisk og let gennemskueligt system. Vi kender sådan et system fra Finland, og vi bidrager meget gerne med at udvikle et holdbart system i Danmark,” siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Dorte Lange.

Læs hele rapporten fra Aarhus Universitet og DPU her.