Nyheder

Ny rådgivningsgruppe skal forenkle elevplanen

Danmarks Lærerforenings Jeanette Sjøberg deltager i regeringens rådgivningsgruppe om forenklede elevplaner.

Regeringen nedsætter i dag en ny rådgivningsgruppe, der skal komme med anbefalinger om, hvordan man kan forenkle elevplanen, så lærere og forældre oplever den som et simpelt og relevant redskab til at evaluere og følge børnenes trivsel og faglige udvikling.

Med i rådgivningsgruppen sidder blandt andre Jeanette Sjøberg, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

”Problemet med elevplanerne, som de fungerer nu, er, at de ikke giver et samlet overblik. De data, der genereres i læringsplatformene, er ubehandlede og fragmenterede, og før de giver mening for forældre og elever, skal læreren oversætte og bearbejde dem. Det betyder, at mange lærere i dag laver et dobbeltarbejde,” siger Jeanette Sjøberg.

Hun foretrækker, at elevplanerne i fremtiden bliver lokalt funderede, så skolerne får større mulighed for at skabe elevplaner, der er tilpassede den enkelte skole, klasse og elev.

”Vi vil gerne have elevplanerne ud af læringsplatformene, og i stedet lade det være op til skolerne at vurdere, hvordan elevplanerne skal se ud, og hvad de skal indeholde. Det væsentlige er, at det skal være et brugbart værktøj, som giver mening og er til at forstå for både forældre, lærere og børn,” siger Jeanette Sjøberg fra Danmarks Lærerforening.

Ud over Jeanette Sjøberg består rådgivningsgruppen blandt andre af forskere, repræsentanter fra KL, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, BUPL og Danske Skoleelever, samt en række lærere, skoleledere, elever og forældre.

Rådgivningsgruppen mødes første gang i maj 2019.