Pressemeddelelser

Tusindvis af lærere arbejder uden for folkeskolen

Mere end hver tredje uddannede lærer arbejdede i 2017 uden for folkeskolen. Mangel på lærere er et problem for børnene, mener DLF.

Ud af godt 71.000 læreruddannede lønmodtagere på det danske arbejdsmarked, arbejdede 26.500 lærere i 2017 uden for folkeskolen – det svarer til 37 procent. Tallet er steget to procentpoint siden 2014. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

- Det er et stort problem, at så mange læreruddannede fravælger folkeskolen. Det betyder, at der er rekrutteringsproblemer i hele landet, selv om der er uddannede lærere nok. Vi skal have genskabt nogle forhold i folkeskolen, hvor lærerne igen føler, de har muligheden for at levere den undervisning, som børnene har krav på, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Undersøgelsen fra AE viser, at 9.500 lærere i 2017 var ansat på private grundskoler, mens 17.000 arbejdede helt uden for grundskolen i privat eller kommunalt regi. Tidligere har AE dokumenteret, at 16,2 procent af de ansatte i lærerstillinger i folkeskolen ikke har en læreruddannelse.

- Manglen på uddannede lærere i folkeskolen er bekymrende, fordi den uundgåelige konsekvens er, at stadig flere børn i folkeskolen får flere og flere timer, uden en uddannet lærer ved tavlen. Vi ved, at den faktor, der har allerstørst betydning for børnenes udbytte af undervisningen, netop er en veluddannet lærer. Derfor skal vi tage udviklingen meget alvorligt og gøre alt, hvad vi kan, for at vende udviklingen, siger Anders Bondo Christensen.

I efteråret 2018 udgav forskere fra Københavns Professionshøjskole rapporten ”Når verdens bedste job bliver for hårdt”, hvor mere end 1200 lærere deltog i forskernes undersøgelse.

- Lærernes svar peger meget entydigt på, at de dels oplever, at de ikke har mulighed for at levere den undervisning, som eleverne har krav på, de kan ikke i tilstrækkelig grad følge op på eleverne resultater, og den vigtige relation til den enkelte elev er under stort pres. Rapporten er et vink med en vognstang om de forhold, der skal gøres noget ved, siger Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening.

Den aktuelle situation i folkeskolen hænger ifølge Danmarks Lærerforening i høj grad sammen med, at antallet af lærere i folkeskolen er faldet markant mere end antallet af elever samtidig med, at eleverne timetal er voldsom forøget. Fra 2009 til 2018 faldt antallet af lærere i folkeskolen således med 16 procent, mens elevtallet i samme periode kun faldt syv procent. I 2014 blev elevernes timetal forøget med 36 procent.

Læs hele analysen ”26.500 læreruddannede uden for folkeskolen” fra AE her.